Bài tập 3 trang 61 lý 11 ? câu c8 trang 61 sgk vật lý 11

-

Có tám nguồn điện cùng lại với thuộc suất điện động ε = 11,5V cùng điện trở vào r = 1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng có hai dãy tuy vậy song để thắp sáng bóng loáng đèn loại 6V – 6W . Coi rằng bóng đèn có điện trở như những khi sáng bình thường.

Bạn đang xem: Bài tập 3 trang 61 lý 11

Tính suất điện rượu cồn εbvà rbcủa bộ nguồn như đề bài xích đã cho

Lời giải đưa ra tiết

Suất điện hễ εbvà rbcủa bộ nguồn.

εb= m. ε với rb= m.r/n

Trong đó : m = 4; n = 2

=> εb= 4 ε = 4.1,5 = 6V

Và rb= 4.r/2 = 2Ω


Câu c3 trang 61 sgk đồ vật Lý 11 nâng cao

Bài 12: Điện năng và năng suất điện. Định luật pháp Jun-len-xơ

Câu c3 (trang 61 sgk đồ dùng Lý 11 nâng cao): Hãy tìm phương pháp giữa hiệu điện rứa U để vào thiết bị thu điện và suất phản điện ℰp của máy từ kia tìm điều kiện về U nhằm máy thu điện vận động bình thường.

Lời giải:

Quảng cáo

Điện năng A mà mẫu điện cung cấp cho sản phẩm công nghệ thu tất cả hai phần

Phần năng lượng điện năng chuyển trở thành dạng năng lượng khác A’ không hẳn nhiệt năng

Phần năng lượng điện năng chuyển biến thành nhiệt năng Q.

A = A" + Q

Trong đó: A = U.I.t

A"= ℰp.q = ℰp.I.t; Q = r.I2.t

ℰp = suất bội nghịch điện của sản phẩm thu; rp = điện trở trong của máy thu

⇒ U.I.t = ℰp.I.t + rp.I2.t

Vậy cách làm giữa hiệu điện núm U để vào sản phẩm công nghệ thu điện cùng suất phản năng lượng điện ℰp của máy: U = ℰp + rp.I

Điều kiện của U để máy thu hoạt động thông thường là: U > ℰp

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube Tôi


*

Tải phầm mềm Viet
Jack. Xem lời giải nhanh hơn!


Có thể các bạn quan tâm

Video Trả lời câu hỏi SGK vật Lý 11 bài bác 11 - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên Viet
Jack)

C1 trang 59 SGK:

a)Hãy cho biết thêm cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối liền có điểm lưu ý gì?

Quảng cáo

b)Viết bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2 cùng R3 mắc nối tiếp.

c)Hiệu điện cố U1,U2, U3 giữa hai đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc thông liền có quuan hệ như vậy nào?

Trả lời:

a)Cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp luôn luôn bằng nhau.

b)Điện trở tương tự của đoạn mạch :Rtđ=R1+R2+ R3 (11.1)

Quảng cáo

c)Hiệu điện rứa giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế thành phần. Thiệt vậy, trường hợp hai vế của (11.1) cùng với cường độ cái điện ta được:

U = U1+U2+U3

C2 trang 59 SGK:

a)Hãy cho thấy thêm hiệu điện rứa giữa nhị đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc song song có điểm sáng gì ?

b)Cường độ dòng điện I chạy qua mạch thiết yếu và I1,I2, I3 chạy qua các mạch rẽ của một đoạn mạch gồm những điện trở R1,R2, R3 mắc song song có mối quan lại hệ như vậy nào?

c)Viết phương pháp tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc song song.

Trả lời:

Quảng cáo

a)Hiệu điện vắt ở nhì đầu mỗi điện trở đều đều nhau U=U1=U2=U3.

b)Cường độ cái điện mạch bao gồm I bằng tổng cường độ loại điện chạy qua những mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

c)Áp dụng định công cụ Ôm cho đoạn mạch chỉ cất điện trở và đưa và biểu thức (11.2) ta có

Suy ra điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song

được tính bởi biểu thức sau :

C3 trang 60 SGK: Hãy phân tích và cho thấy thêm các năng lượng điện trở mạch xung quanh của mạch điện có sơ đồ hình 11.1 được mắc với nhau như vậy nào. Từ kia nêu cách tính điện trở tương đương của mạch ngoại trừ này.


*

Trả lời:

Quan gần kề hình 11.1 ta thấy giữa các điện trở chỉ có 1 điểm chung

=> những điện trở hình 11.1 được mắc tiếp nối với nhau

=> năng lượng điện trở tương tự của mạch bên cạnh là: RN = R1 + R2 + R3

C4 trang 60 SGK: dìm dạng những đèn Đ1, Đ2 và phát triển thành trở Rb được mắc với nhau ra sao ở mạch không tính của mạch điện kín đã cho.Trả lời:

Ta thấy hình 11.2

+ giữa biến chuyển trở và đèn Đ2 có một điểm tầm thường => Rb tiếp liền với Đ2

+ giữa hai đầu đèn Đ1 có 2 điểm tầm thường với mạch gồm biến trở và đèn Đ2

=> (Rb thông liền với Đ2) tuy nhiên song cùng với Đ1

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện gồm sơ vật hình 11.2, trong số ấy nguồn điện có suất đện đụng ε = 12,5V và có điện trở vào r=0,4Ω ; đèn điện Đ1 gồm ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 nhiều loại 6V-4,5W; Rb là 1 trong những biến trở .

Tính độ mạnh định nút I1,I2 của dòng điện chạy qua từng đèn khi những đèn sáng thông thường .


Trả lời:

Cường độ định nấc I1, I2 của chiếc điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng bình thường lần lượt là:

+ Điều chỉnh phát triển thành trở Rb nhằm đèn Đ1, Đ2 sáng thông thường thì đề xuất thỏa các điều kiện sau:

Ib = I2 = 0,75A

Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V

C6 trang 61 SGK:Tính năng lượng điện trở R1 với R2 tương ứng của những đèn trong khi sáng bình thường.

Trong kia nguồn điện có suất điện đụng

*

= 12,5V và tất cả điện trở trong r = 0,4Ω; đèn điện Đ1 có ghi số 12V - 6W; đèn điện Đ2 một số loại 6V- 4,5W; Rb là một trong biến trở.Trả lời:

Điện trở R1 cùng R2 tương ứng của những đèn những lúc sáng bình thường

C7 trang 61 SGK: Viết phương pháp tính công suất Png và công suất H của điện áp nguồn . Tính năng suất Png và năng suất H của nguồn tích điện khi đó.

Trả lời:

Hiệu suất của nguồn điện:

UN = U1 = 12V

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch chính: I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện rứa hai đầu mạch không tính là: UN = U1 = 12V

→ công suất Png và công suất H của nguồn điện lần lượt là:

Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625W

C8 trang 61 SGK: tất cả tám nguồn điện thuộc lại với cùng suất điện rượu cồn ε=11,5V với điện trở vào r=1Ω. Mắc các nguồn này thành cỗ nguồn hỗn hợp đối xứng có hai dãy tuy vậy song nhằm thắp sáng bóng loáng đèn loại 6V-6W . Coi rằng láng đèn gồm điện trở như trong khi sáng bình thường.

Tính suất điện động εb với rb của bộ nguồn như đề bài bác đã cho

Trả lời:

Suất điện đụng Eb cùng rb của cục nguồn.

Eb = m.E = 4.1,5 = 6V với rb =m.r/n = 4.r/2 = 2Ω

C9 trang 61 SGK: tất cả tám mối cung cấp điện cùng lại với thuộc suất điện đụng ε=11,5V cùng điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành cỗ nguồn hỗn hợp đối xứng bao gồm hai dãy song song nhằm thắp sáng bóng đèn loại 6V-6W . Coi rằng bóng đèn tất cả điện trở như những lúc sáng bình thường.

Viết cách làm tính Pb của bộ nguồn, Pi của từng nguồn cùng hiệu điện vậy Ui thân hai cực của từng nguồn đó.

Hướng dẫn giải bài 11. Phương pháp giải một vài bài toán về toàn mạch sgk đồ dùng Lí 11. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 trang 62 sgk đồ dùng Lí 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài xích tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề bao gồm trong SGK để giúp các em học viên học xuất sắc môn thứ lý 11, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.


LÍ THUYẾT

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

Những chú ý trong cách thức giải

1. Toàn mạch là mạch điện có một mối cung cấp điện có suất điện đụng (xi) và điện trở trong (r), hoặc với nhiều nguồn năng lượng điện được ghép thành bộ nguồn gồm suất điện cồn (xi_b) và điện trở vào (r_b) với mạch ngoài gồm những điện trở.

Cần đề xuất nhận dạng loại bộ nguồn và áp dụng công thức tương xứng để tính suất điện rượu cồn và điện trở trong của cục nguồn.

2. Mạch ngoài của toàn mạch có thể là các điện trở hoặc các vật dẫn được xem như các điện trở (ví dụ như các bóng đèn cùng với dây tóc rét sáng) gắn sát hai rất của nguồn điện.

Cần bắt buộc nhận dạng cùng phân tích xem các điện trở này được mắc cùng với nhau ra sao (nối tiếp hay tuy vậy song). Từ đó áp dụng định giải pháp Ôm so với từng các loại đoạn mạch tương ứng tương tự như tính điện trở tương tự của từng đoạn mạch cùng của mạch ngoài.

3. Áp dụng định cách thức Ôm so với toàn mạch nhằm tính cường độ mẫu điện mạch chính, suất điện hễ của điện áp nguồn hay của bộ nguồn, hiệu điện vắt mạch ngoài, công và công suất của mối cung cấp điện, năng lượng điện năng tiêu tốn của một quãng mạch, … nhưng đề bài bác yêu cầu.

Xem thêm: Vợ của luffy là ai sẽ là vợ của luffy? vợ của luffy|tìm kiếm tiktok

4. các công thức bắt buộc sử dụng:

(beginarraylI = dfracxi R_N + r;xi = Ileft( R_N + r right);U = rmIrmR_N = xi – rmIr mA_ng = xi It;P_ng = xi IA = UIt,P = UIendarray)


CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 59 thiết bị Lý 11

a) Hãy cho biết thêm cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông liền có đặc điểm gì?

b) Viết công thức tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2 và R3 mắc nối tiếp.

c) Hiệu điện cố kỉnh U1,U2, U3 giữa nhì đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc nối tiếp có quuan hệ như thế nào?

Trả lời:

a) Cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp luôn bằng nhau.

b) Điện trở tương tự của đoạn mạch :Rtđ = R1 + R2 + R3 (11.1)

c) Hiệu điện gắng giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện cầm cố thành phần. Thật vậy, ví như hai vế của (11.1) cùng với cường độ loại điện ta được:

U = U1 + U2 + U3


3. Trả lời thắc mắc C3 trang 60 đồ Lý 11

Một mạch điện gồm sơ thiết bị hình 11.1, trong số ấy nguồn điện có suất điện đụng ε = 6V và gồm điện trở trong r = 2Ω, các điện trở R1 = 5Ω,R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.

a) đối chiếu và cho biết thêm các điện trở mạch quanh đó của mạch điện gồm sơ vật như hình 11.1 được mắc cùng với nhau như thế nào? Từ đó nêu bí quyết tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch ko kể này.

b) Tính cường độ cái điện I chạy qua nguồn cùng hiệu điện thay mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện rứa U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1

*

Trả lời:

Các năng lượng điện trở hình 11.1 được mắc nối tiếp với nhau yêu cầu điện trở tương tự của mạch kế bên là:


RN = R1 + R2 + R3

a) Điện trở RN của mạch ngoài:

⇒ RN = 5+10+3 = 18 Ω

(I = dfracvarepsilon R_N + r = dfrac618 + 2 = 0,3A)

Hiệu điện thay mạch không tính U:

U = RN.I = 18.0,3 = 5,4V

c) Hiệu điện nỗ lực U1 thân hai đầu điện trở R1:

U1 = R1.I = 5.0,3 = 1,5V

4. Trả lời câu hỏi C4 trang 60 thiết bị Lý 11

Nhận dạng những đèn Đ1,Đ2 và thay đổi trở Rb của mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình 11.2 được mắc cùng với nhau như vậy nào?

*

Trả lời:

Ta thấy trên hình 11.2: (Rb tiếp nối với Đ2) song song cùng với Đ1.

5. Trả lời thắc mắc C5 trang 61 thứ Lý 11


Tính cường độ định mức I1, I2 của chiếc điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường .

Trả lời:

Cường độ định mức I1 và I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng bình thường:

(eginarraylI_1 = dfracP_1U_1 = dfrac612 = 0,5A\I_1 = dfracP_2U_2 = dfrac4,56 = 0,75Aendarray)

6. Trả lời câu hỏi C6 trang 61 đồ dùng Lý 11

Tính năng lượng điện trở R1 và R2 tương ứng của những đèn những lúc sáng bình thường.

Trả lời:

Điện trở R1 với R2 tương ứng của những đèn trong khi sáng bình thường:

(eginarraylR_1 = dfracU_1I_1 = dfrac120,5 = 24Omega \R_2 = dfracU_2I_2 = dfrac60,75 = 8Omega endarray)

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 61 đồ vật Lý 11

Viết phương pháp tính hiệu suất Png và công suất H của nguồn điện.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylP_ng = xi .I\H = dfracU_Nxi = I.dfracR_NIleft( R_N + r ight) = dfracR_NR_N + rendarray)

Trong đó:

I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A cường độ mẫu điện chạy qua mạch chủ yếu UN = U1 = 12V

⇒ năng suất và hiệu suất của nguồn theo lần lượt là:

(P_ng = xi I = 12,5.1,25 = 15,625W)

(H = frac1212,5 = 0,96 = 96\% )

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 61 thiết bị Lý 11

Có tám nguồn điện cùng lại với thuộc suất điện hễ (xi= 11,5V) với điện trở vào (r = 1Ω). Mắc các nguồn này thành bộ nguồn tất cả hổn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng loáng đèn một số loại (6V – 6W ). Coi rằng trơn đèn gồm điện trở như khi sáng bình thường.

Tính suất điện động (xi_b) cùng (r_b) của cục nguồn như đề bài bác đã cho.

Trả lời:

Ta gồm bộ nguồn được mắc như hình:

*

Suất điện động εb và rb của bộ nguồn.

(xi_b= m.xi) và (r_b= mdfracrn)

Trong đó : (m = 4; n = 2)

⇒ (xi_b = 4xi= 4.1,5 = 6V)

Và (r_b= 4.r/2 = 2Ω)

9. Trả lời câu hỏi C9 trang 61 thiết bị Lý 11

Viết những công thức tính Pb, Pi với Ui theo như đề bài đã nêu.

Trả lời:

Ta có:

(P_b=xi_b.I=6.0,75=4,5W)

(P_i=dfracP_b8=0,5625W)

(I_1 = dfrac0,752 = 0,375A\ Rightarrow U_i = 1,5 – 1.0,375 = 1,125V)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 trang 62 sgk thứ Lí 11 rất đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài xích tập các bạn xem sau đây:

?

1. Giải bài bác 1 trang 62 thiết bị Lý 11

Cho mạch năng lượng điện như hình 11.3. Trong những số đó nguồn điện bao gồm ξ = 6V và có điện trở trong không xứng đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

*

a) Tính năng lượng điện trở mạch tương đương RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở mạch ngoài.

Bài giải:

a) Do cha điện trở mắc song song cùng nhau (R_1 //R_2 //R_3)

Do đó điện trở mạch kế bên được xác định bằng biểu thức:

(displaystyle1 over R_N = 1 over R_1 + 1 over R_2 + 1 over R_3)

(= displaystyle1 over 30 + 1 over 30 + 1 over 7,5 = 1 over 5)

(⇒ R_N = 5Omega )

b) Vì điện trở vào không đáng kể và 3 năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song bắt buộc hiệu điện cố kỉnh qua mối điện trở là đều bằng nhau và bởi (6V)

(U_1=U_2=U_3=U=6V)

Cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở mạch ko kể lần lượt là:

(I_1 = displaystyleU over R_1 = 6 over 30 = 0,2A;)

(I_2 = displaystyleU over R_2 = 6 over 30 = 0,2A;)

(I_3 = displaystyleU over R_3 = 6 over 7,5 = 0,8A)

2. Giải bài 2 trang 62 đồ dùng Lý 11

Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hinh 11.4, trong các số ấy các acquy bao gồm suất điện rượu cồn ξ1 = 12V; ξ2 = 6V cùng có các điện trở trong là không đáng kể.

*

Các điện trở R1 = 4 Ω R2 = 8 Ω

a) Tính cường độ loại điện chạy vào mạch.

b) Tính năng suất tiêu thụ năng lượng điện của mỗi năng lượng điện trở.

c) Tính năng suất của từng acquy và năng lượng mà từng acquy hỗ trợ trong 5 phút.

Bài giải:

a) Tính cường độ cái điện trong mạch:

Ta có: 2 nguồn mắc nối liền nhau,

⇒ Suất năng lượng điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp:

ξb = ξ1 + ξ2 = 18 V.

Và 2 năng lượng điện trở (R_1) mắc tiếp nối (R_2)

⇒ Điện trở tương đương của mạch ngoài tất cả hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp:

(R_N=R_1+R_2= 12 Ω)

Từ định nguyên tắc Ôm so với toàn mạch thì cường độ chiếc điện chạy vào mạch là:

(I m = displaystylexi _b over R_N + m r_b = displaystyle18 over 12 + m 0=1,5A)

b) năng suất tiêu thụ điện:

Của điện trở R1 là: P1 = I2R1 = 9 W

Của năng lượng điện trở R2 là: P2 = I2R2 = 18 W.

c) Tính hiệu suất và tích điện mà acquy cung cấp:

Công suất của acquy trang bị nhất:

Png(1) = ξ1I = 18W

Năng lượng nhưng mà acquy máy nhất cung ứng trong năm phút:

Wng(1) = Png(1)t = 5400J

Tương từ bỏ với mối cung cấp 2 ta được:

Png(2) = 9 W, Wng(2)= 2700J

3. Giải bài 3* trang 62 vật dụng Lý 11

Cho mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình 11.5, trong các số ấy nguồn điện tất cả suất điện động ξ = 12V, và điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.

*

a) Điện trở x phải bao gồm trị số bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ ở ko kể mạch là lớn nhất?

b) Điện trở x phải bao gồm trị số từng nào để hiệu suất tiêu thụ ở năng lượng điện trở này là khủng nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Bài giải:

a) Tính năng lượng điện trở x để công suất tiêu thụ sinh sống mạch quanh đó là khủng nhất.

– Mạch ngoài bao gồm điện trở R mắc thông liền với điện trở x, bao gồm điện trở tương tự là:

RN = R + x = 0,1 + x.

– Cường độ cái điện trong trong mạch:

(I m = displaystyle m xi over R m + m r m + m x)

– hiệu suất tiêu thụ mạch ngoài:

(P = I^2R_N = displaystylexi ^2(R + x) over left( R + r + x ight)^2 \= xi ^2 over left( sqrt R + x + displaystyler over sqrt R + x ight)^2)

Để công suất phường trên đây lớn nhất thì chủng loại số sinh sống về đề nghị là nhỏ dại nhất.

Xét biểu thức:

(Y = left( sqrt R + x + dfracrsqrt R + x ight)^2 \= left( R + x + dfracr^2R + x + 2r ight))

Ta gồm (Y_min ) khi (A = left< R + x + dfracr^2R + x ight>_min )

Áp dụng BĐT Cosi mang lại A, ta có:

(A = left< R + x + dfracr^2R + x ight>_min ge 2sqrt left( R + x ight)dfracr^2left( R + x ight) \ = 2r)

Vậy (A_min ) (hay (Y_min )) khi (R + x = dfracr^2R + x) tuyệt (R + x = r)

Vậy (P_mathop m ma olimits x) lúc (R + x = r Rightarrow x = r – R = 1,1 – 0,1 = 1Omega )

b) hiệu suất tiêu thụ trên điện trở x:

(P_x = I^2x = dfracxi ^2left( R + r + x ight)^2x\ = dfracxi ^2dfracleft( R + r ight)^2x + 2left( R + r ight) + x)

Để năng suất (P_x) trên đây lớn số 1 thì mẫu số ngơi nghỉ về yêu cầu là bé dại nhất.

Xét biểu thức:

(J = dfracleft( R + r ight)^2x + 2left( R + r ight) + x)

Ta gồm (J_min ) lúc (B = left< dfracleft( R + r ight)^2x + x ight>_min )

Áp dụng BĐT Cosi cho B, ta có:

(B = left< dfracleft( R + r ight)^2x + x ight>_min ge 2sqrt dfracleft( R + r ight)^2xx \ = 2left( R + r ight))

Vậy (B_min ) (hay (J_min )) khi

(dfracleft( R + r ight)^2x = x) tuyệt (R + r = x)

Vậy (P_x_mathop m ma olimits x) khi (x = R + r = 0,1 + 1,1 = 1,2Omega )

Giá trị của công suất lớn số 1 này là: (30 W)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần giải đáp Giải bài bác 1 2 3 trang 62 sgk trang bị Lí 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn đồ lý 11 giỏi nhất!