Công Thức Cấu Tạo Của C4H10O Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo Của C4H10O

-

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức hợp và có tương đối nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp những em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H10O và điện thoại tư vấn tên đúng những đồng phân của C4H10O tương ứng, sau đây Viet
Jack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và call tên C4H10O đầy đủ, đưa ra tiết.

Bạn đang xem: C4h10o có bao nhiêu công thức cấu tạo


Công thức cấu tạo của C4H10O và call tên | Đồng phân của C4H10O và call tên

Ứng với bí quyết phân tử C4H10O thì chất hoàn toàn có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C4H10O

Ancol C4H10O gồm 4 đồng phân ancol, gắng thể:

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi
*

CH3-CH2-CH2-CH2-OH


Butan – 1- ol

*

CH3-CH(CH3)CH2OH

2 – metylpropan – 1- ol

*

CH3-CH2-CH(OH)-CH3

Butan – 2- ol

*

CH3-C(OH)(CH3)-CH3

2 – metylpropan – 2- ol

B. ETE C4H10O

Ete C4H10O bao gồm 3 đồng phân ete, nuốm thể:

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi
*

CH3-CH2-CH2-O-CH3


Metylpropyl ete / 1- metoxypropan

*

CH3-CH(CH3)-O-CH3

Isopropylmetyl ete / 2 - metoxypropan

*

CH3-CH2-O-CH2-CH3

Đietyl ete / etoxyetan

Vậy ứng với phương pháp phân tử C4H10O thì chất bao gồm 7 đồng phân, rất có thể là ancol hoặc ete.

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Ứng với phương pháp phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4


*

*

Đáp án D

4 đồng phân là :

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH

CH3-CH(CH3)-CH2-OH

CH3-C(OH)(CH3)-CH3


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Ứng với phương pháp phân tử C4H10O tất cả bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.

B. 5

C. 4

D. 2


Ứng với phương pháp phân tử C4H10O bao gồm bao nhiêu ancol là đồng phân kết cấu của nhau?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4


Đáp án D

Số đồng phân của ancol vừa lòng đó là:

(1) CH3–CH2–CH2–CH2–OH

(2) CH3–CH2–CH(CH3)–OH.

(3) CH3–CH(CH3)–CH2–OH

(4) CH3–C(CH3)2–OH.


Ứng với bí quyết phân tử C4H10O gồm b
Ao nhiêu Ancol là đồng phân kết cấu của nhau?

A. 4.

Xem thêm: Báo Giá Xe Cũ: Lên 03 Chiếc Future Neo Fi 2007 Giá Bao Nhiêu

B. 3.

C. 2.

D. 5.


Ứng với bí quyết phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu trúc của nhau?

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4


Đáp án D

Số đồng phân của ancol thỏa mãn đó là:

(1) CH3–CH2–CH2–CH2–OH || (2) CH3–CH2–CH(CH3)–OH.

(3) CH3–CH(CH3)–CH2–OH || (4) CH3–C(CH3)2–OH


Ancol X bao gồm công thức phân tử C 4 H 10 O . Khi đun X cùng với H 2 S O 4 sệt ở 170 ° C thu được nhì anken là đồng phân của nhau. Công thức kết cấu của X...

Ancol X bao gồm công thức phân tử C 4 H 10 O . Khi đun X cùng với H 2 S O 4 đặc ở 170 ° C thu được nhị anken là đồng phân của nhau. Công thức cấu trúc của X là

*
*


Đáp án A

*

-> ancol no, đơn chức, mạch hở.

Công thức thỏa mãn:

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-OH

(2) (CH3)2CH-CH2-OH

(3) CH3-CH2-CH(OH)-CH3

(4)(CH3)3C-OH


Đáp án A

*
ancol no, đơn chức, mạch hở.

Công thức thỏa mãn:

*
CH3-CH2-CH2-CH2-OH

*
CH3-CH2-CH(OH)-CH3

*
(CH3)2CH-CH2-OH

*
(CH3)3C-OH


Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O cùng với Cu
O đun cho nóng thu được chất hữu cơ Y mang lại phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu trúc của X thỏa mãn là : A. 3 B.4 C. 1...

Đun rét ancol X tất cả công thức phân tử C4H10O cùng với Cu
O làm cho nóng thu được hóa học hữu cơ Y đến phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X vừa lòng là :

A. 3

B.4

C. 1

D.2


Đáp án D

Y bao gồm phản ứng tráng gương => andehit

X có đồng phân :

C – C – C – C – OH

C – C(CH3) – C – OH


toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái