Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hiđrô bổ sung

-
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

Cặp bazơ nitơ nào dưới đây không có link hiđrô theo nguyên tắc bổ sung?

A.

Bạn đang xem: Cặp bazơ nitơ nào sau đây không có liên kết hiđrô bổ sung

G và X.

B. U với T.

C. A với T

D. A cùng U.


Cặp bazơ nitơ nào tiếp sau đây không có links hiđrô theo hình thức bổ sung?

A. G cùng X.

B. U và T.

C. A và T

D. A với U.


Khi kể đến những điểm khác nhau giữa ADN sinh sống tế bào nhân sơ cùng ADN trong nhân làm việc tế bào nhân thực, bao gồm bao nhiêu vạc biểu sau đây đúng? I. ADN sống tế bào nhân sơ gồm dạng vòng còn ADN vào nhân sống tế bào nhân thực không tồn tại dạng vòng. II. Các bazơ nitơ thân hai mạch của ADN trong nhân sống tế bào nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung cập nhật còn các bazơ nitơ của ADN sinh sống tế bào nhân sơ ko liên kết...

Khi nói tới những điểm khác nhau giữa ADN ở tế bào nhân sơ cùng ADN trong nhân sống tế bào nhân thực, tất cả bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. ADN làm việc tế bào nhân sơ có dạng vòng còn ADN vào nhân làm việc tế bào nhân thực không có dạng vòng.

II. Các bazơ nitơ thân hai mạch của ADN trong nhân nghỉ ngơi tế bào nhân thực link theo nguyên tắc bổ sung cập nhật còn những bazơ nitơ của ADN sinh sống tế bào nhân sơ không link theo nguyên lý bổ sung.

III. ADN sinh sống tế bào nhân sơ chỉ bao gồm một chuỗi polinucleotit còn ADN vào nhân làm việc tế bào nhân thực bao gồm hai chuỗi polinucleotit.

IV. Đơn phân của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực là A, T, G, X còn solo phân của ADN sống tế bào nhân sơ là A, U, G, X

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Đáp án A

Nhận định giữa ADN nhân sơ với nhân chuẩn:

A à đúng. ADN sinh sống tế bào nhân sơ tất cả dạng vòng còn ADN vào nhân sinh sống tế bào nhân thực không có dạng vòng.

B à sai. Những bazơ nitơ giữa hai mạch của ADN trong nhân ở tế bào nhân thực link theo nguyên tắc bổ sung cập nhật còn những bazơ nitơ của ADN sinh hoạt tế bào nhân sơ không links theo nguyên tắc bổ sung (tất cả 2 mạch hotline là mạch kép cùng liên kết bổ sung cập nhật cả).

C à sai. ADN ờ tế bào nhân sơ chỉ có một chuỗi polinucleotit còn ADN trong nhân sinh sống tế bào nhân thực tất cả hai chuỗi polinucleotit (ất cả hai chuỗi polinucleotit giỏi 2 mạch).

D à sai. Đơn phân của ADN trong nhân sinh hoạt tế bào nhân thực là A, T, G, X còn 1-1 phân của ADN ngơi nghỉ tế bào nhân sơ là A, U, G, X (đã ADN thì solo phân là A, T, G, X dù nó là đội sinh vật dụng nào).


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: I. Trên ADN, bởi A = A1 + A2 phải % A = %A1 + %A2 II. Việc lắp ghép các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung cập nhật trong quá trình nhân đôi đảm bảo cho tin tức di truyền được sao lại một cách chủ yếu xác. III. Sự bổ sung cập nhật diễn ra thân một bazơ nitơ nhỏ xíu và một bazơ nitơ lớn. IV. Trong mỗi phân tử ADN số cặp (A - T) luôn luôn bằng số cặp (G - X). Số phát biểu gồm nội dung và đúng là A. 2. B. 3. C. 5. D....
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

I. Trên ADN, bởi A = A1 + A2 buộc phải % A = %A1 + %A2

II. Bài toán lắp ghép những nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung cập nhật trong quá trình nhân đôi đảm bảo an toàn cho tin tức di truyền được sao lại một cách thiết yếu xác.

III. Sự bổ sung diễn ra thân một bazơ nitơ bé xíu và một bazơ nitơ lớn.

IV. Trong những phân tử ADN số cặp (A - T) luôn luôn bằng số cặp (G - X).

Số vạc biểu tất cả nội dung đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Nội dung I đúng. Xét bên trên ADN, %A1và %A2là tỉ trọng của A1và A2trên cả phân tử ADN.

Nội dung II đúng. Nguyên tắc bổ sung cập nhật cùng với NTBBT đã giúp cho vật chất di truyền được truyền từ cụ hệ này sang vắt hệ khác một phương pháp ổn định.

Nội dung III đúng.

Nội dung IV sai. A - T cùng G - X thường xuyên không khi nào bằng nhau vào phân tử ADN.

Vậy tất cả 3 ngôn từ đúng.


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: I. Bên trên ADN, bởi A = A1 + A2 yêu cầu % A = %A1 + %A2 II. Bài toán lắp ghép các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi đảm bảo cho thông tin di truyền được sao lại một cách chủ yếu xác. III. Sự bổ sung diễn ra thân một bazơ nitơ bé nhỏ và một bazơ nitơ lớn. IV. Trong những phân tử ADN số cặp (A - T) luôn luôn bằng số cặp (G - X). Số phân phát biểu gồm nội dung và đúng là A. 2. B. 3. C. 5....
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

I. Trên ADN, bởi vì A = A1 + A2 buộc phải % A = %A1 + %A2

II. Bài toán lắp ghép những nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung cập nhật trong quy trình nhân đôi đảm bảo an toàn cho tin tức di truyền được sao lại một cách thiết yếu xác.

III. Sự bổ sung diễn ra giữa một bazơ nitơ bé xíu và một bazơ nitơ lớn.

IV. Trong những phân tử ADN số cặp (A - T) luôn luôn bằng số cặp (G - X).

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Nội dung I đúng. Xét trên ADN, %A1và %A2là tỉ trọng của A1và A2trên cả phân tử ADN.

Nội dung II đúng. Nguyên tắc bổ sung cập nhật cùng với NTBBT đã giúp cho vật hóa học di truyền được truyền từ cụ hệ này sang cụ hệ không giống một cách ổn định.

Nội dung III đúng.

Nội dung IV sai. A - T cùng G - X thường không khi nào bằng nhau trong phân tử ADN.

Vậy bao gồm 3 văn bản đúng.


Đúng(0)

Loại axit nucleic nào dưới đây không có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung cập nhật giữa các nucleotit vào phân tử.

A. M
ARN

B. ADN

C. T
ARN

D. M
ARN


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án A

m
ARN không tồn tại liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung giữa những nucleotit vào phân tử. (m
ARN có kết cấu mạch thẳng)


Đúng(0)

Trong cấu tạo của phân tử ADN mạch kép, loại bazơ nitơ nào dưới đây hoàn toàn có thể liên kết với Timin bằng 2 link hydro?

A.Adenin

B.Guanin

C.Uraxin

D.Xitozin


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án A

Trong cấu trúc của phân tử ADN mạch kép, loại bazơ nitơ có thể liên kết với Timin bởi 2 liên kết hydro là adenine


Đúng(0)
Trên phân tử ADN tất cả bazơ nitơ guanin biến đổi dạng hi hữu thì quá trình nhân đôi xẩy ra đột biến sửa chữa thay thế cặp G - X thành cặp A - T. Sơ đồ nào dưới đây mô tả đúng vẻ ngoài gây bất chợt biến làm thay thế cặp G - X bằng cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm? A. G*-X → G*-T → A-T B. G*-X → G*-A → A-T C. G*-X → T-X → A-T D. G*-X → A-X →...
Đọc tiếp

Trên phân tử ADN có bazơ nitơ guanin đổi mới dạng thi thoảng thì quá trình nhân đôi xẩy ra đột biến thay thế cặp G - X thành cặp A - T. Sơ đồ nào dưới đây mô tả đúng cách thức gây thốt nhiên biến làm thay thế cặp G - X bằng cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm?

A. G*-X → G*-T → A-T

B. G*-X → G*-A → A-T

C. G*-X → T-X → A-T

D. G*-X → A-X → A-T


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án:A

Trên phân tử ADN gồm bazơ nitơ guanin trở thành dạng hãn hữu thì quy trình nhân đôi xẩy ra đột biến sửa chữa thay thế cặp G - X thành cặp A - T.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng

I. Gen cân bằng của Opêron Lac bị bỗng dưng biến mang tới prôtêin ức chế bị thay đổi không gian cùng mất tính năng sinh học.

II. Đột biến làm mất đi vùng khởi rượu cồn (vùng P) của Opêron Lac.

III. Gen cấu tạo Y bị thốt nhiên biến mang đến prôtêin vì chưng gen này mức sử dụng tổng phù hợp bị mất chức năng.

Xem thêm: Văn bản "" tức nước vỡ bờ thuộc thể loại gì, tức nước vỡ bờ thuộc thể loại gì

IV. Vùng quản lý (vùng O) của Opêron Lac bị tự dưng biến với không còn năng lực gắn kết với prôtêin ức chế.

V. Vùng khởi hễ của gen điều hòa bị bỗng nhiên biến làm biến hóa cấu trúc cùng không còn kỹ năng gắn kết cùng với enzim ARN pôlimeraza.

Trong các trường hợp trên, khi không tồn tại đường lactôzơ tất cả bao nhiêu trường thích hợp Opêron Lac vẫn thực hiện phiên mã?


A. 3


B. 2


C. 5


D. 4


Câu 2:


Khi nói tới đột đổi mới gen, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Khi những bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quy trình nhân đôi ADN thì thường có tác dụng phát sinh đột nhiên biến ren dạng mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit.


B. lúc xét tại mức phân tử, đa phần các dạng bỗng biến ren là có hại cho thể chợt biến, một vài có thể có ích hoặc trung tính.


C. Đột biến sửa chữa thay thế cặp nuclêôtit thường xuyên làm biến đổi ít độc nhất thành phần axit amin của chuỗi polipeptit bởi gen đó tổng hợp.


D. Dưới tác động ảnh hưởng của cùng một tác nhân gây bất chợt biến, với cường độ cùng liều lượng hệt nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau.


Câu 3:


Một phân tử ADN bao gồm tổng số nucleotit một số loại A và G chiếm tỉ lệ 40%. Phân tử ADN này nhiều tài năng hơn cả là


A. ADN của một tế bào nấm


B. ADN của một một số loại virut.


C. ADN của một tế bào vi khuẩn.


D. một phân tử ADN bị bỗng dưng biến.


Câu 4:


Khi nói đến opêron Lac ngơi nghỉ vi khuần E. Coli có bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây sai?

(1) Gen cân bằng (R) bên trong thành phần của opêron Lac.

(2) Vùng quản lý (O) là địa điểm ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và khởi đầu phiên mã.

(3) khi môi trường không tồn tại lactôzơ thì gen ổn định (R) không phiên mã.

(4) bởi vì thuộc cùng 1 operon nên các gen kết cấu A, Z và Y tất cả số lần phiên mã ngay số lần tái bản.

(5) những gen kết cấu A, Y, Z luôn luôn có số lần nhân đôi bởi nhau.


A. 4


B. 2


C. 3


D. 1


Câu 5:


Khi nói về quá trình nhân đôi ADN. Trong các điểm lưu ý sau, tất cả bao nhiêu điểm lưu ý có ở quy trình nhân song của ADN sống sinh vật nhân thực và nhân sơ.

(1) Nuclêôtit bắt đầu được tổng vừa lòng được đã tích hợp đầu 3’ của chuỗi polinuclêôtit.

(2) diễn ra theo nguyên tắc bổ sung cập nhật và nguyên tắc buôn bán bảo tồn.

(3) Trên mỗi phân tử ADN có tương đối nhiều điểm bắt đầu tái bản.

(4) Một mạch được tổng phù hợp gián đoạn, một mạch được tổng đúng theo liên tục


A. 1


B. 4


C. 2


D. 3


Câu 6:


Alen B bao gồm 300A và bao gồm A+TG+X=14. Alen B bị đột biến sửa chữa 1 cặp A - T bằng 1 cặp G – X biến alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là.


A. 4202.


B. 4200.


C. 4199.


D. 4201.


Bình luận


bình luận
TÀI LIỆU VIP windchimewalker.net
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại windchimewalker.net


*

liên kết
thông tin windchimewalker.net
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu
lấy lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack