Cho Glixerol Phản Ứng Với Hỗn Hợp Axit Béo, Gồm C 17 H 35 Cooh Và

-
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho glixerol làm phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo có C17H35COOH với C15H31COOH, số trieste được tạo ra tối đa là

A.

Bạn đang xem: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo

6.

B.2.

C. 5.

D.4.


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Cho glixerol phản bội ứng với các thành phần hỗn hợp axit béo bao gồm C17H35COOH cùng C15H31COOH, số trieste được tạo ra tối nhiều là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6


Cho glixerol phản nghịch ứng với các thành phần hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH với C15H31COOH, số nhiều loại trieste được tạo thành tối đa là A. 3 B.5 C.6 D....

Cho glixerol làm phản ứng với các thành phần hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH với C15H31COOH, số loại trieste được tạo nên tối nhiều là

A. 3

B.5

C.6

D. 4


Cho glixerol làm phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo tất cả C17H35COOH với C15H31COOH, số một số loại trieste được tạo thành tối nhiều là A. 3 B. 5 C. 6 D....

Cho glixerol phản nghịch ứng với tất cả hổn hợp axit béo bao gồm C17H35COOH cùng C15H31COOH, số các loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4


Cho glixerol phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo gồm C 17 H 35 C O O H với C 15 H 31 C O O H , số loại trieste được tạo thành tối đa là: A. 6. B. 3. C. 5. D....

Cho glixerol làm phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo gồm C 17 H 35 C O O H với C 15 H 31 C O O H , số các loại trieste được tạo nên tối nhiều là:

A. 6.

Xem thêm: Lịch chiếu phim hẹn hò chốn công sở lich chieu, tag: lịch chiếu phim hẹn hò chốn công sở

B. 3.

C. 5.

D. 4.


Chọn giải đáp A.

Cách 1 : Viết cụ thể từng đồng phân

Cho glixerol phản nghịch ứng với tất cả hổn hợp axit béo tất cả C17H35COOH cùng C15H31COOH, số nhiều loại trieste được tạo thành tối nhiều là 6 :

*

Cách 2 : Tính cấp tốc số đồng phân bởi công thức

gồm n axit béo khác nhau thì có thể tạo thành n 2 ( n + 1 ) 2 chất khủng khác nhau. Suy ra số một số loại chất béo không giống nhau được tạo thành thành từ bỏ glixerol và hai nhiều loại axit béo khác biệt là: 2 2 ( 2 + 1 ) 2 = 6


Cho glixerol bội phản ứng với hỗn hợp axit béo bao gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số một số loại trieste được tạo ra tối nhiều là A. 3 B. 6 C. 5. D....

Cho glixerol phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo tất cả C17H35COOH và C15H31COOH, số các loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 3

B. 6

C. 5.

D. 4


Cho glixerol (glixerin) phản nghịch ứng với hỗn hợp axit béo tất cả C17H35COOH và C15H31COOH, C17H33COOH số trieste được tạo thành tối đa là A. 12 B. 18 C. 15 D....

Cho glixerol (glixerin) phản bội ứng với các thành phần hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, C17H33COOH số trieste được tạo thành tối đa là

A. 12

B. 18

C. 15

D. 9


Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo có C17H35COOH và C15H31COOH. Số một số loại trieste được tạo thành là A. 6 B. 4 C.5 D....

Cho glixerol bội phản ứng với hỗn hợp axit béo tất cả C17H35COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra là

A. 6

B. 4

C.5

D. 3


Cho glixerol làm phản ứng với tất cả hổn hợp axit béo bao gồm C17H33COOH cùng C15H31COOH. Số một số loại trieste được tạo thành tối nhiều là ?

A.3

B.5

C.4

D.6


Giải thích:

Các trieste là :

Ole – Ole – Ole ; Pan – Pan – Pan

Ole – Pan – Ole ; Pan – Ole – Ole

Pan – Ole – Pan ; Ole – Pan – Pan

Đáp án D


Cho glixerol phản ứng với lếu láo hợp bao gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH cùng C15H31COOH; số nhiều loại chất lớn (chứa mặt khác 3 cội axit lớn khác nhau) buổi tối đa rất có thể tạo thành là A.10 B.12 C.24...

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp bao gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH với C15H31COOH; số một số loại chất to (chứa bên cạnh đó 3 cội axit khủng khác nhau) về tối đa có thể tạo thành là

A.10

B.12

C.24

D.40


tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Cho glixerol bội phản ứng với hỗn hợp axit béo tất cả C17H35COOH và C15H31COOH, số các loại trieste được tạo thành tối đa là
Cho hình mẫu vẽ chưng chứa thường: