Cho Lục Giác Đều Abcdef Có Tâm O Lục Giác Đều (Abcdef ) Tâm (O

-

Mời những em thuộc theo dõi bài bác học bây giờ với tiêu đề cho lục giác số đông ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bởi vectơ OC có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác là

Với giải bài 2 trang 101 SBT Toán lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo chi tiết trong bài xích tập cuối chương 5 giúp học tập sinh dễ dàng xem với so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài xích tập trong SBT Toán 10. Mời những em theo dõi bài học sau đây nhé:


Giải sách bài bác tập Toán lớp 10 Bài tập cuối chương 5

Bạn sẽ xem: mang đến lục giác hầu hết ABCDEF có tâm O. Số những vectơ bởi vectơ OC có điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của lục giác là


Bài 2 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho lục giác gần như ABCDEF tất cả tâm O. Số các vectơ bằng vectơ OC→ có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của lục giác là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 6.

Bạn đang xem: Cho lục giác đều abcdef có tâm o

Lời giải:

Đáp án chính xác là A

*

Các vectơ bằng vectơ OC→ có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác là: AB→, ED→.

Vậy bao gồm 2 vectơ thỏa mãn yêu cầu.

Bài 1 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD gồm AB = 3, BC = 4. Độ dài của vectơ AC→ là:…

Bài 3 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho bố điểm A, B, C. Xác minh nào sau đây là đúng?…

Bài 4 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho nhì điểm rõ ràng A với B. Điều kiện nhằm điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:…

Bài 5 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC tất cả G là trung tâm và I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Xác minh nào sau đó là đúng?…

Bài 6 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đó là đúng?…

Bài 7 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Đặt a→=BC→, b→=AC→​. Những cặp vectơ nào dưới đây cùng phương?…

Bài 8 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông sinh sống A và có B^ = 50°. Khẳng định nào sau đấy là sai?…

Bài 9 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho a→ và b→ là hai vectơ thuộc hướng và các khác vectơ 0→. Khẳng định nào sau đó là đúng?…

Bài 10 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Xác minh nào sau đây là sai?…

Bài 1 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho bố điểm A, B, C tách biệt thẳng hàng. Trong trường đúng theo nào thì nhì vectơ AB→ và AC→:…

Bài 2 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho ba vectơ 

*
thuộc phương. Chứng minh rằng có ít nhất hai vectơ cùng hướng trong cha vectơ đó…

Bài 3 trang 102 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC nội tiếp trong con đường tròn (O). Gọi H là trực trọng điểm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng với B qua trung ương O. Hãy so sánh các vectơ AH→ và B’C→, AB’→ và HC→…

Bài 4 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Chứng minh rằng với hai vectơ không thuộc phương a→ và b→, ta có: a→−b→a→+b→a→+b→…

Bài 5 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hình ngũ giác các ABCDE trọng điểm O. Chứng minh rằng: OA→+OB→+OC→+OD→+OE→=0→…

Bài 6 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC, gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, gọi B’ là điểm đối xứng cùng với C qua B, call C’ là vấn đề đối xứng cùng với A qua C. Chứng tỏ rằng với 1 điểm O tùy ý, ta có: OA→+OB→+OC→=OA’→+OB’→+OC’→…

Bài 7 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Tam giác ABC là tam giác gì nếu như nó thỏa mãn nhu cầu một trong số điều kiện sau đây?…

Bài 8 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Tứ giác ABCD là tứ giác gì trường hợp nó thỏa mãn nhu cầu một trong số điều khiếu nại sau đây?…

Bài 9 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC, bên trên cạnh AB mang hai điểm M, N làm sao để cho AM = MN = NB. Chứng minh rằng nhì tam giác ABC và MNC bao gồm cùng trọng tâm…

Bài 10 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tía điểm O, M, N với số thực k. Lấy các điểm M’ cùng N’ sao cho OM’→=k
OM→, ON’→=k
ON→. Minh chứng rằng: M’N’→=k
MN→…

Bài 11 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC, O là điểm sao cho tía vectơ 

*
 có độ dài đều bằng nhau và 
*
. Tính các góc AOB^, BOC^, COA^…

Bài 12 trang 103 SBT Toán 10 Tập 1: Cho ngũ giác ABCDE. Hotline M, N, P, Q, R lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EA. Minh chứng hai tam giác EMP cùng NQR bao gồm cùng trọng tâm…

Bài 4: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 5

Bài 1: Số gần đúng với sai số

Bài 2: trình bày và biểu diễn tài liệu trên các bảng cùng biểu đồ

Bài 3: các số đặc trưng đo xu cố gắng trung trung tâm của chủng loại số liệu

Trên trên đây là cục bộ nội dung về bài học Cho lục giác đông đảo ABCDEF gồm tâm O. Số những vectơ bằng vectơ OC có điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của lục giác là . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu dụng giúp các em chấm dứt tốt bài tập của mình.

Với giải bài xích tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học tập được biên soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết bí quyết làm bài xích tập môn Toán 11. Mời chúng ta đón xem:


Giải Toán 11 bài bác Ôn tập chương I

Video Giải bài tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học

Bài tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Cho lục giác phần nhiều ABCDEF trọng điểm O. Tìm hình ảnh của tam giác
AOF.

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ
AB→


b) Qua phép đối xứng qua con đường thẳng
BE.

c) Qua phép quay chổ chính giữa O góc quay120o.

Lời giải:

*

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB→ta có:

AB→=AB→ suy ra
TAB→(A)=B

OC→=AB→ suy ra
TAB→(O)=C

FO→=AB→ suy ra
TAB→(F)=O

Suy ra
TAB→(ΔAOF)=ΔBCO

Vậy hình ảnh của tam giác AOF qua phép tịnh tiến theo vecto AB→là tam giác BCO


b) Qua phép đối xứng qua con đường thẳng BE:

A, C đối xứng cùng nhau qua BE

O đối xứng với thiết yếu nó qua BE

F, D đối xứng với nhau qua BE

Từ đó ta có:

ĐBE(A)=CĐBE(O)=OĐBE(F)=D suy raĐBE(ΔAOF)=ΔCOD

Vậy ảnh của tam giác AOF qua phép đối xứng qua con đường thẳng BE là tam giác COD

c) Qua phép quay vai trung phong O góc 120o.

Ta có:OA→,OE→=AOE^=120°

OF→,OD→=FOD^=120°

Do đó:

QO;120°(A)=EQO;120°(O)=OQO;120°(F)=D suy ra
QO;120°(ΔAOF)=ΔEOD

Vậy ảnh của tam giác AOF qua phép đỗi quay trung tâm O góc 120o là tam giác EOD.

Câu hỏi 1 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: thay nào là phép thay đổi hình, phép dời hình với phép đồng dạng...

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: Hãy nói tên các phép dời hình vẫn học...

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: Hãy nêu một trong những tính hóa học đúng so với phép dời hình mà lại không đúng so với phép đồng dạng...

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: ráng nào là hai hình bởi nhau, hai hình đồng dạng cùng với nhau...

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: đến hai điểm rành mạch A, B và đường thẳng d...

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Nêu biện pháp tìm trung ương vị từ của hai tuyến phố tròn...

Bài tập 2 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Tìm hình ảnh của A và d...

Xem thêm: Câu 14: để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa nước ta cần

Bài tập 3 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại đường tròn vai trung phong I(3; −2), nửa đường kính 3...

Bài tập 4 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Chứng minh rằng phép tịnh tiến theo vectơ vlà kết quả của vấn đề thực hiện liên tục phép đối xứng qua những đường trực tiếp d cùng d’...

Bài tập 5 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Tìm hình ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng...

Bài tập 6 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Viết phương trình hình ảnh của mặt đường tròn(I;2)qua phép đồng dạng...

Bài tập 7 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: minh chứng rằng điểm N trực thuộc một mặt đường tròn xác định...

Câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong số phép vươn lên là hình sau, phép nào chưa phải phép dời hình...

Câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai...

Câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong mặt phẳng Oxy mang đến đường trực tiếp d có phương trình 2x – y + 1 = 0...

Câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là vấn đề có tọa độ nào trong các tọa độ sau...

Câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Ảnh của mặt đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox tất cả phương trình là...

Câu hỏi trắc nghiệm 6 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho đường trực tiếp d gồm phương trình: 3x − 2y – 1 = 0...

Câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai...

Câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: hình vuông vắn có mấy trục đối xứng...

Câu hỏi trắc nghiệm 9 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong số hình sau, hình nào bao gồm vô số trọng tâm đối xứng...

Câu hỏi trắc nghiệm 10 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai...