Cho Sơ Đồ Phản Ứng : E + Naoh → X + Y, Cho Sơ Đồ Phản Ứng Sau: Ca3(Po4)2  X  Y  Z  T

-

Câu 1.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng

mang đến sơ trang bị phản ứng:(1) E + Na
OH → X + Y(2) F + Na
OH → X + Z(3) Y + HCl → T + Na
Cl
Biết E, F đông đảo là hợp hóa học hữu cơ no, mạch hở, chỉ cất nhóm chức este (được tạo nên thành tự axit cacboxylic cùng ancol) và trong phân tử bao gồm số nguyên tử cacbon ngay số nguyên tử oxi, E với Z bao gồm cùng số nguyên tử cacbon, ME (a) tất cả hai công thức cấu trúc của F thỏa mãn sơ đồ vật trên.(b) Hai hóa học E cùng F tất cả cùng công thức dễ dàng nhất.(c) Đốt chay hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 với H2O.(d) từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.(e) ánh sáng sôi của T cao hơn nữa nhiệt độ sôi của C2H5OH.Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 2. Cho những sơ vật dụng phản ứng:(1) E + Na
OH → X + Y(2) F + Na
OH → X + Z(3) X + HCl → T + Na
Cl
Biết E, F hầu như là những hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chi chứa nhóm chức este được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) cùng trong phân tử có số nguyên tử cacbon thông qua số nguyên tử oxi; E với Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME cho các phát biểu sau:(a) bao gồm một công thức cấu trúc của F thỏa mãn sơ trang bị trên.(b) chất Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản dễ dàng nhất.(d) từ bỏ Y pha chế trực tiếp được CH3COOH.(e) ánh nắng mặt trời sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.Số tuyên bố đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 3. Cho những sơ đồ gia dụng phản ứng:(1) E + Na
OH → X + Y(2) F + Na
OH → X + Z(3) Y + HCl → T + Na
Cl
Biết E, F đa số là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ cất nhóm chức este (được chế tác thành từ bỏ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử tất cả số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME cho những phát biểu sau:(a) ánh sáng sôi của E thấp hơn ánh sáng sôi của CH3COOH(b) có hai công thức cấu trúc của F thỏa mãn nhu cầu sơ đồ vật trên.(c) Hai chất E và T gồm cùng công thức đơn giản nhất(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, nhận được Na2CO3, CO2 và H2O.(e) từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.


nguyenquocnghiem đã vấn đáp 12.08.2020

Câu 1.

Xem thêm: Dàn Đề Lẻ Chẵn Gan Nhất Bao Nhiêu Ngày ? Bộ Số Đề Lẻ Chẵn, Đề Lẻ Lẻ

E với F gồm số C ngay số O nên tất cả dạng Cn
H2n+2-2k
On

—> Số chức este là 0,5n

E với F đều no, mạch hở cần k = 0,5n —> Cn
Hn+2On.

ME E là C2H4O2 cùng F là C4H6O4

(3) —> Y là muối bột natri. Khía cạnh khác, E cùng Z cùng C nên:

E là HCOOCH3; X là CH3OH cùng Y là HCOONa

F là (COOCH3)2, Z là (COONa)2

T là HCOOH.

(a) Sai

(b) Sai, CTĐGN của E là CH2O, của F là C2H3O2

(c) Sai, đốt Z chế tác Na2CO3, CO2 (không tạo nên H2O).

(d) Đúng: CH3OH + co —> CH3COOH

(e) Đúng, T (HCOOH) cùng C2H5OH tất cả cùng M = 46 cần axit sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Ca3(PO4)2 

*
+Si
O_2+C" align="absmiddle" /> X 
*
Ca" align="absmiddle" /> Y 
*
*
+O_2" align="absmiddle" /> T.

X, Y, Z, T tương ứng với những chất là:

A P, Ca3P2, PH3, P2O5.B P, Ca3P4, PH3, P2O5.C P2O5, Ca3P2, PH3, HP3O4.D tất cả đều đúng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ca3(PO4)2 

*
+Si
O_2+C" align="absmiddle" /> P 
*
Ca" align="absmiddle" /> Ca3P2 
*
 PH3 
*
+O_2" align="absmiddle" /> P2O5.

PTHH:

(1) 2Ca3(PO4)2 + 6Si
O2 + 5C

*
 6Ca
Si
O3 + 4P + 5CO2

(2) C + Ca  Ca3P2

(3) Ca3P2 + 6HCl → 3Ca
Cl2 + 2PH3

(4) PH3 + O2  P2O5 + H2O

Đáp án A


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

*
*

*

*
*

*
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép windchimewalker.net gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.