CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

-

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 trong những hình không khí có 6 mặt đa số là hình chữ nhật cùng với 8 đỉnh với 12 cạnh. Nhì mặt của hình hộp tuy vậy song với nhau được điện thoại tư vấn là những mặt đối diện. Do vậy 6 mặt của hình hộp được chia làm 3 cặp mặt đối lập (trong đó có 1 cặp mặt đáy và 2 cặp phương diện bên).

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Hai mặt đối diện nhau của hình hộp chữ nhật được xem như là hai mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, những mặt còn sót lại đều là mặt mặt của hình hộp chữ nhật.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới chúng ta công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần và chiều cao của hình hộp chữ nhật để có thể áp dụng vào cuộc sống cũng tương tự học tập.

Những bí quyết này đa số được suy ra từ cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật đề xuất khá dễ dàng nhớ, mời các bạn tham khảo.


Mục lục bài xích viết

Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Chúng ta tất cả hình vỏ hộp chữ nhật như sau:


Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bằng chu vi lòng nhân với chiều cao.

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 khía cạnh của hình hộp cộng lại.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật: bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 đáy:

*

*

Trong đó:

S là diện tích s hình hộp chữ nhật (xung quanh, toàn phần).a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính độ cao hình vỏ hộp chữ nhật

Từ phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta hoàn toàn có thể suy ra phương pháp tính chiều cao của nó.

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật bởi h = Sxq : P

h là chiều caop là chu vi mặt đáy. P = (a + b) x 2

Như vậy nhằm tính được chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật, các bạn cần phải nhớ được cách làm tính chu vi dưới đáy của nó.

Ví dụ: 

Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài bởi 40cm, chiều rộng bởi 25cm và mặc tích bao phủ là 5000cm2. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Giải:

Chu vi mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật là:

P = (a + b) x 2 = (40 + 25) x 2 = 90cm

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

h = Sxq : p = 5000 : 90 = 55,5cm

Đáp số: 55,5cm

Ví dụ về tính diện tích s hình hộp chữ nhật

Bài 1: mang lại hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 20m, chiều rộng lớn 7m, chiều cao 10m. Tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:


Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích toàn phần của một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều lâu năm là 5,4cm, chiều rộng lớn là 2cm.

Giải:

Diện tích xung quanh của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: diện tích s xung quanh của một hình vỏ hộp chữ nhật là 420cm2 cùng có độ cao là 7cm. Hãy tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với chiều cao ta có:

Chu vi lòng của hình hình chữ nhật bằng = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một phòng học tập hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước như sau: dài 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m. Fan ta nên sơn tường với trần nhà đất của căn chống này biết tổng diện tích những cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích s cần quét tô của căn phòng.

Giải: diện tích xung quanh phòng học (bao gồm cả diện tích s cửa) chính là diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích yêu cầu quét sơn ở trong phòng học đã bằng diện tích xung quanh trừ tổng diện tích s cửa cộng với diện tích một lòng (trần nhà).

Diện tích bao bọc phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích è nhà ở trong phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích đề nghị quét sơn ở trong phòng học đó là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đây là tổng hợp các công thức về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và một trong những ví dụ cụ thể. Còn vướng mắc gì thì bạn hãy comment bên dưới để thuộc Quantrimang.com hiệp thương nhé.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, Hóa
Đường thẳng
Hình tam giác
Các trường phù hợp tam giác bằng nhau
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật
Công thức, giải pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, biện pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và mặc tích nhì đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới đáy bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích mặt dưới bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

Xem thêm: Nhà Tôi 3 Đời Trị Xạo Chó - Nhà Tôi 3 Đời Trị Bệnh Xạo Chó

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần, tra cứu chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) trường đoản cú công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- search tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng thế vào bí quyết để tìm những đại lượng không biết.

Ví dụ. đến hình hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán gồm lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích cần tìm kiếm là diện tích s xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng bản thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Fan ta ước ao quét vôi các bức tường bao quanh và nai lưng của căn nhà đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của căn phòng đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của căn hộ đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích buộc phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng kém chiều nhiều năm 3m và độ cao dài 4m. Người ta cần quét vôi tường và trần nhà trong hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài với kém chiều dài 1,2m, độ cao dài 1,5m. Fan ta đánh cả phương diện trong với mặt kế bên của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn vẫn sơn ngừng cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng lớn 4dm, độ cao 3,5dm và ăn diện tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó.

Bài 5. Hải cần làm 2 cái thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải phải cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính đánh cả phía bên trong và bên phía ngoài 2 dòng thùng kia thì yêu cầu mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì đề xuất 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là , chiều rộng yếu chiều nhiều năm 20dm, chiều cao 35dm. Tín đồ ta ý muốn quét vôi trần nhà và tư bức tường phía vào phòng. Biết rằng diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên và khóa học dành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official