HẤP THỤ HOÀN TOÀN 4 48 LÍT KHÍ CO2

-
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M xuất hiện m gam kết t... - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Na
OH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M hình thành m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:

A.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 4 48 lít khí co2

9,85.

B. 11,82.

C. 17,73.

D. 19,7.


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp có Na
OH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 9,85

B. 17,73

C. 19,70

D. 11,82


Đáp án : A

n
CO2 = 0,2 mol ; n
OH = 2n
Ba(OH)2 + n
Na
OH = 0,25 mol

=> n
CO3 = n
OH – n
CO2 = 0,25 – 0,2 = 0,05 mol Ba2+ = 0,1 mol

=> m = m
Ba
CO3 = 9,85g


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm Na
OH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 9,85.

B. 11,82.

C. 19,70.

D. 17,73.


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M sinh ra m gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 9,85 gam B. 11,82 gam C. 17,73 gam D. 10,85...

Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp có Na
OH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M hình thành m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,85 gam

B. 11,82 gam

C. 17,73 gam

D. 10,85 gam.


Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 hình thành được hấp thụ trọn vẹn vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, ra đời 9,85 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là A. 12,96 B. 6,25 C. 25,00 D....

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 hiện ra được hấp thụ trọn vẹn vào 500 ml hỗn hợp hỗn hợp có Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Cực hiếm lớn nhất của m là

A. 12,96

B.

Xem thêm: Giải Vbt Sinh 9 Bài 5 : Thực Hành: Quan Sát Tế Bào Và Mô, Bài 5: Lai Hai Cặp Tính Trạng (Tiếp Theo)

6,25

C. 25,00

D. 13,00


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch Na
OH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thì sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m

A. 19,70

B. 11,73

C. 9,85

D. 11,82


Đáp án C

n
CO2= 0,2 mol

n
OH-= 0,05 + 0,2 = 0,25 mol

n
Ba2+= 0,1 mol1

=>có 2 phản bội ứng chế tác 2 muối
Ta bao gồm : n
CO2 = n
OH- – n CO32-

=> n
Ba
CO3 = n
OH- - n
CO2 = 0,25 -0,2 = 0,05 mol

=> m = 9,85 gam


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M. Thì sinh ra m gam kết tủa. Cực hiếm của m A. 19,70 B. 11,73 C. 9,85 D....

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch Na
OH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Thì hình thành m gam kết tủa. Quý hiếm của m

A. 19,70

B. 11,73

C. 9,85

D. 11,82


Đáp án C

n
CO2= 0,2 mol

n
OH-= 0,05 + 0,2 = 0,25 mol

n
Ba2+= 0,1 mol

1

=>có 2 phản nghịch ứng sản xuất 2 muối

Ta tất cả : n
CO2= n
OH-– n
CO32-

=> n
Ba
CO3= n
OH-- n
CO2 = 0,25 -0,2 = 0,05 mol

=> m = 9,85 gam


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dd hh có KOH 0,15M với Ba(OH)2 0,2M, có mặt m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 19,70

B.14,775

C. 24,625

D.4,925


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp có Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2 M, ra đời m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 11,6

B. 17,7

C. 21,7

D. 10,85


Hấp thụ trọn vẹn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Na
OH 3M với Ca(OH)2 0,5M hình thành m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10. B. 15. C. 30. D....

Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Na
OH 3M cùng Ca(OH)2 0,5M hình thành m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 10.

B. 15.

C. 30.

D. 5.


tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml hỗn hợp Na
OH 1M thu được hỗn hợp X. Tính trọng lượng muối tung trong dd X.
Mỗi nguyên tử C links theo kiểu cộng hóa trị với 4 nguyên tử C bên cạnh nằm nghỉ ngơi đỉnh của một tứ diện diện đa số là kết cấu tinh thể của:
Ca
O + C 
*
.
teo + Cu
O
*
Cu + CO2.
co + Mg
O
*
Mg + CO2.
4CO + Fe3O4
*
3Fe + 4CO2.
co + Pb
O
*
Pb + CO2.
Cho 18,0 g các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bội phản ứng hoàn toản với 300ml hỗn hợp H2SO4 1M chiếm được 1,12 lít khí (đktc). Giả dụ khử hoàn toàn 18,0 gam hỗn hợp X trên bằng CO (dư) rồi cho chất rắn sinh sản thành làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư) thì thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) thu được là
Hòa tan trọn vẹn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn NO trên với O2 dư, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được hỗn hợp Z và còn lại khí O2 duy nhất. Toàn diện tích O2 (đktc) đã phản ứng là
Cho 100 ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp Ba(OH)2 1M với KOH 2M vào 100 ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp Na
HCO3 2M với NH4HCO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, đun nóng hỗn hợp sau phản nghịch ứng mang lại khí thoát ra hết thì khối lượng dung dịch sau phản bội ứng giảm từng nào gam đối với tổng khối lượng hai dung dịch tham gia bội phản ứng? (coi như nước cất cánh không đáng kể)