Khi Cho But-1-En Tác Dụng Với Dung Dịch Hbr Theo Qui Tắc Maccopnhicop Sản Phẩm Chính Là

-

Câu 187894: Khi cho but-1-en công dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đấy là sản phẩm thiết yếu ?

A.

Bạn đang xem: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch hbr theo qui tắc maccopnhicop sản phẩm chính là

CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D.

Xem thêm: Trong Các Thao Tác Sau Đâu Là Thao Tác Đặt Hướng Giấy In Thẳng Đứng ?

CH3-CH2-CH2-CH2Br.


Dựa vào quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop: Trong bội nghịch ứng cùng HX vào link bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.


Giải chi tiết:

H sẽ cộng vào C bậc thấp hơn, Br vẫn ưu tiên cùng vào cacbon bậc cao hơn có nghĩa là C số 2

=> thành phầm chính thu được là: CH3-CH2-CHBr-CH3

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Khi mang lại but-1-en chức năng với hỗn hợp HBr, theo phép tắc Maccopnhicop thành phầm nào sau đây là sản phẩm thiết yếu ?

A. CH3–CH2–CH2–CH2Br

B. CH3–CH2–CHBr–CH2Br

C. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br

D. CH3–CH2–CHBr–CH3


*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Khi mang lại pent-1-en chức năng với dung dịch HBr, theo phép tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sauđây là sp thiết yếu ?
A. CH3–CH2– CH2–CHBr–CH2Br. B. CH2Br–CH2–CH2–CH2–CH2Br.C. CH3–CHBr–CH2–CH2–CH3. D. CH3–CH2–CH2– CH2–CH2Br.


Theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì(Br^-)thế vào C bao gồm bậc cao hơn tạo sản phẩm chính

(CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3+Br_2 ightarrow CH_3-CHleft(Br ight)-CH_2-CH_2-CH_3)

( ightarrow C)


Cho 3-metylbut-1-en tính năng với HBr. Sản phẩm của làm phản ứng là: 7A. CH3–CHBr– CH(CH3)–CH3. B. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.C. CH3–CHBr–CH2–CH3. D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.


Sản+phẩm+chính+của+phản+ứng+là+chất+nào+dưới+đây
A.+CH2Br+-+CH2+-+CH2Br
B.+CH3+-+CH2 -+CH2Br
C.+CH3+-+CHBr+-+CH3D.+CH2Br+-+CHBr+-+CH3" class="windchimewalker.net-text-link">

Cho phản nghịch ứng sau:

CH3 - CH2- CH3+ Br2---->

Sản phẩm chính của phản ứng là chất nào bên dưới đây

A. CH2Br - CH2 - CH2Br

B. CH3 - CH2- CH2Br

C. CH3 - CHBr - CH3

D. CH2Br - CHBr - CH3


Cho làm phản ứng sau: CH3 - CH2 - CH3 + Br2----> thành phầm chính của bội nghịch ứng là chất nào dướic đây:

A. CH2Br - CH2 - CH2Br

B. CH3 - CH2 - CH2Br

C. CH3 - CHBr - CH3

D. CH2Br - CHBr - CH3


Hợp hóa học X mạch hở gồm công thức phân tử C4H8 khi tính năng với HBr cho một thành phầm duy nhất. Công thức cấu trúc của X là A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=C(CH3)2 D. CH3-CH=C(CH3)2
Đun một ancol X cùng với hộn đúng theo (lấy dư) KBr với H2SO4 đặc thu được 12,3 gam chất hữu cơ Y. Năng suất phản ứng đạt 60%. Hóa học Y cất 29,27% C, 5,69% H cùng 65,04% một yếu tố khác. Hơi của 12,3 gam Y nói trên chỉ chiếm một thể tích bằng thể tích của 2,8 gam Nitơ trong thuộc điều kiện. Biết khi Oxi hóa ancol X vị Cu
O thu được 1 andehit. Công thức cấu tạo thu gọn của X với Y là:A. CH3-CH2OH với Ch3CH2Br
B. CH3-CH2-CH2OH và...

Đun một ancol X cùng với hộn đúng theo (lấy dư) KBr cùng H2SO4 đặc thu được 12,3 gam chất hữu cơ Y. Hiệu suất phản ứng đạt 60%. Hóa học Y chứa 29,27% C, 5,69% H cùng 65,04% một yếu tắc khác. Hơi của 12,3 gam Y nói trên chiếm phần một thể tích bằng thể tích của 2,8 gam Nitơ trong cùng điều kiện. Biết khi Oxi hóa ancol X bởi Cu
O thu được một andehit. Công thức kết cấu thu gọn của X và Y là: