Find The Mistake: Mrs

-

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Câu hỏi:

Find the mistake: Mrs. Maiandher friendsfrom Vietnamplanto attendthe festival now.

Bạn đang xem: Mrs


Chia thì theo đúng trạng ngữ chỉ thời gian: now

Mrs. Mai và her friends from Vietnam (plan) to attend the festivalnow.

Ta cần chia đụng từ plan thành thì hiện tại tiếp diễn

Chọn C


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ dùng Lý 12

Giải bài bác tập SGK vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền không tính xa

Khái quát lác văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến nỗ lực kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

hoc247.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Câu hỏi vào đề: Đề minh họa theo cấu tạo thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 (30 đề) (Đề 4)
*
Giải vày Vietjack

Đáp án C

* phân chia thì theo đúng trạng ngữ chỉ thời gian: now

Mrs. Mai và her friends from Vietnam (plan) to lớn attend the festival now.

Xem thêm: Chi Tiết Kia K8 2021 Giá Bao Nhiêu, Kia K8 2021 Giá Bao Nhiêu

Ta đề xuất chia đụng từ plan thành thì hiện tại tiếp diễn


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions from 36 to lớn 42.

There are many theories of aging, but virtually all fall into the category of being hypotheses with a minimum of supporting evidence. One viewpoint is that aging occurs as the body"s organ systems become less efficient. Thus failures in the immune system, hormonal system, and nervous system could all produce characteristics that we associate with aging. Following a different vein, many current researchers are looking for evidence at the cellular và sub cellular level.

It has been shown that cells such as human fibroblasts (generalized tissue cells) grown in culture divide only a limited number of times & then die. (Only cancer cells seem immortal in this respect). Fibroblast cells from an embryo divide more times than those taken from an adult. Thus some researchers believe that aging occurs at the cellular level và is part of the cell"s genetic makeup. Any event that disturbs the cell"s genetic machinery such as mutation, damaging chemicals in the cell"s environment, or loss of genetic material, could cause cells to lose their ability khổng lồ divide và thus bring on aging. Other theories of aging look at different processes. Chronological aging refers to the passage of time since birth và is usually measured in years. While chronological age can be useful in estimating the average status of a large group of people, it is a poor indicator of an individual person"s status because there is a tremendous amount of variation from one individual to the next in regard to lớn the rate at which biological age changes occur. For example, on the average, aging results in people losing much of their ability khổng lồ perform strenuous activities, yet some elderly individuals are excellent marathon runners.

Another type of aging is cosmetic aging, which consists of changes in outward appearance with advancing age. This includes changes in the toàn thân and changes in other aspects of a person"s appearance, such as the style of hair & clothing, the type of eyeglasses, và the use of a hearing aid. Like chronological aging, it is frequently used to estimate the degree to lớn which other types of aging have occurred. However, it is an inaccurate indicator for either purpose because of variation among individuals and because a person"s appearance is affected by many factors that are not part of aging, including illness, poor nutrition, and exposure lớn sunlight