NHÓM NÀO DƯỚI ĐÂY GỒM TOÀN NHỮNG ĐẠI DIỆN NÀO THUỘC NGÀNH GIUN ĐỐT ?

-
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện thay mặt của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

Bạn đang xem: Những đại diện nào thuộc ngành giun đốt

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.

D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Nhóm nào tiếp sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.

D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.


Câu 5.Nhóm nào tiếp sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.

D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt


Câu 16. đội nào tiếp sau đây gồm toàn những đại diện thay mặt của ngành Giun đốt?
A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.Câu 17. Đặc điểm nào ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống cung cấp kí sinh ?
A. Những sợi tơ tiêu giảm. B. Ống tiêu hóa cải cách và phát triển các manh tràng để...

Câu 16. Team nào sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.

Câu 17. Đặc điểm như thế nào ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống cung cấp kí sinh ?

A. Những sợi tơ tiêu giảm. B. Ống tiêu hóa trở nên tân tiến các manh tràng để chứa máu.

C. Giác bám trở nên tân tiến để phụ thuộc vào vật chủ. D. Cả A, B và C rất nhiều đúng.


Câu 16. Nhóm nào tiếp sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.

Câu 17. Đặc điểm nào ở đỉa giúp bọn chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh ?

A. Các sợi tơ tiêu giảm. B. Ống tiêu hóa trở nên tân tiến các manh tràng để cất máu.

C. Giác bám cách tân và phát triển để bám vào vật chủ. D. Cả A, B cùng C số đông đúng.


Nhóm gồm toàn số đông giun có đặc điểm “ khung hình phân đốt, có thể xoang” là:A. Đỉa, vắt, giun đất, giun đũa. B. Đỉa, rươi, giun đất, giun đỏ. C. Giun đất, vắt, giun đất, giun đũa. D. Giun đất, vắt, giun đất, giun...

Nhóm có toàn số đông giun có đặc điểm “ khung hình phân đốt, rất có thể xoang” là:

A. Đỉa, vắt, giun đất, giun đũa.

B. Đỉa, rươi, giun đất, giun đỏ.

C. Giun đất, vắt, giun đất, giun đũa.

D. Giun đất, vắt, giun đất, giun đũa


Câu 57. Là bốn đại diện thay mặt thuộc ngành Giun đốt:

A. Giun chỉ, giun đỏ, đỉa, rươi.

B. Giun móc câu, giun kim, đỉa, rươi.

C.Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.

D.Giun kim, giun chỉ, đỉa, rươi.


Câu 22.Các thay mặt thuộc ngành Giun đốt là?

a. Giun đất, đỉa, giun rễ lúa b. Giun đỏ, giun móc câu

b. Giun đỏ, giun móc câu

c. Rươi, giun đỏ, giun khu đất d. Giun móc câu, giun đất

d. Giun móc câu, giun đất


Câu 47: Các thay mặt đại diện thuộc ngành Giun đốt là:a. Rươi, giun đỏ, giun khu đất b. Giun móc câuc. Giun đất, đỉa, giun móc câu d. Giun kimtrả lời đúng like...

Câu 47: Các đại diện thuộc ngành Giun đốt là:

a. Rươi, giun đỏ, giun khu đất b. Giun móc câu

c. Giun đất, đỉa, giun móc câu d. Giun kim

trả lời đúng lượt thích luôn


Câu 47:Các thay mặt đại diện thuộc ngành Giun đốt là:

a. Rươi, giun đỏ, giun đất b. Giun móc câu

c. Giun đất, đỉa, giun câu liêm d. Giun kim


Nhóm nào sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của lớp sát xác?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt.

Xem thêm: Lời bài hát đúng cũng thành sai mp3, đúng cũng thành sai

B. Cua nhện, côn trùng ẩm, sun, chân kiếm.

C. San hô, thủy tức, hải quỳ, sứa.

D. Trai sông, mực, bạch tuộc, ngao.


2/ vày sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có không ít giun?
A. Bởi giun đất chỉ sinh sống được trong đk độ độ ẩm đất thấp.B. Do nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.C. Bởi nước mưa gây sập lún những hang giun vào đất.D. Vị nước mưa làm trôi lớp đất bao bọc giun.5/nhóm nào sau đây gồm toàn những đại diện của ngành giun đốt?
A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.B. Giun đỏ, giun...

2/ bởi vì sao lúc mưa nhiều, cùng bề mặt đất lại có nhiều giun?

A. Do giun đất chỉ sinh sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.

B. Vì chưng nước ngập khung hình nên chúng bị ngạt thở.

C. Vày nước mưa khiến sập lún những hang giun vào đất.

D. Vị nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.

5/nhóm nào dưới đây gồm toàn những thay mặt của ngành giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vật, giun đỏ

Đ. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt


2/ vì sao lúc mưa nhiều, xung quanh đất lại có không ít giun?

A. Bởi vì giun khu đất chỉ sống được trong đk độ ẩm đất thấp.

B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.

C. Bởi nước mưa gây sập lún các hang giun vào đất.

D. Vày nước mưa làm trôi lớp đất bao quanh giun.

5/nhóm nào sau đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ

Đ. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt


2/ vì sao lúc mưa nhiều, cùng bề mặt đất lại có rất nhiều giun?

A. Bởi vì giun đất chỉ sinh sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.

B. Vì nước ngập khung người nên bọn chúng bị ngạt thở.

C. Vì chưng nước mưa tạo sập lún những hang giun trong đất.

D. Bởi vì nước mưa làm trôi lớp đất bao phủ giun.

5/nhóm nào tiếp sau đây gồm toàn những đại diện của ngành giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vật, giun đỏ

Đ. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt


Trong những nhóm sinh vật dụng sau, nhóm nào rất nhiều gồm những sinh vật có đời sống kí sinh?

Giun đỏ, đỉa, sán lá gan

Sán lông, giun kim, vắt

Giun đũa, vắt, sán lá máu

Sán dây, giun rễ lúa, rươi


tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

*

Câu 22.Các đại diện thay mặt thuộc ngành Giun đốt là?

a. Giun đất, đỉa, giun rễ lúa b. Giun đỏ, giun móc câu

b. Giun đỏ, giun móc câu

c. Rươi, giun đỏ, giun khu đất d. Giun móc câu, giun đất

d. Giun móc câu, giun đất


Nêu đặc điểm chung,cấu tạo của các ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm,ngành chân khớp

 

Nêu các đại diện thay mặt của từng ngành

 


1. CÁC TÊN ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH GIUN TRÒN?2. BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH NHIỄM GIUN trong KÍ SINH?

*
 GIẢI HỘ MÌNH VS ĐC KO? CẢM ƠN MN NHIỀU


Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những thay mặt của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.

B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.

D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt


Câu 16. Team nào tiếp sau đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?
A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.Câu 17. Đặc điểm làm sao ở đỉa giúp chúng thích nghi cùng với lối sống cung cấp kí sinh ?
A. Những sợi tơ tiêu giảm. B. Ống tiêu hóa cải tiến và phát triển các manh tràng để đựng máu.C. Giác bám cải tiến và phát triển để dính vào vật chủ. D. Cả A, B với C mọi đún...

Câu 16. Team nào dưới đây gồm toàn những thay mặt đại diện của ngành Giun đốt?

A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.

C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.