The Assumption That Smoking Has Bad Effects On Our Health, Have Been Proved

-

Question 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it và blacken your choice on your answer sheet.

Bạn đang xem: The assumption that smoking has bad effects on our health


Câu 1: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. smoking

B. effects

C. on

D. have been proved


Giải bỏ ra tiết:

Chủ ngữ chính của câu là assumption (giả định) - là danh từ không đếm được => động từ theo sau phân tách số ít.

 

Sửa: have been proved => has been proved

Tạm dịch: trả định rằng hút thuốc lá có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta đã được hội chứng minh.


Câu 2: Fred Astaire is said lớn have been the most popular dancer of his time, but he was also a talented actor, a singer, & choreographer.

A. is said

B. khổng lồ have been 

C. of his time

D. a singer


Giải chi tiết:

Khi các danh từ liên tiếp được liệt kê để bổ nghĩa cho một người/ thứ thì chỉ dùng mạo xuất phát điểm từ 1 lần đến danh từ trên đầu tiên.

 

Sửa: a singer => singer

Tạm dịch: Fred Astaire được coi là vũ công danh tiếng nhất thời bấy giờ, nhưng mà anh còn là 1 trong những diễn viên, ca sĩ cùng biên đạo múa kĩ năng nữa.


Câu 3: Miranda still has trauma from the tragic accident, that took away her closest friend.

A. has

B. tragic

C. that

D. closest 


Giải đưa ra tiết:

Dùng đại từ dục tình “which” để ráng thế cho cả vế câu phía trước, trước nó bao gồm dấu phẩy.

Đại từ quan hệ giới tính “that” không lép vế dấu phẩy.

Sửa: that => which

Tạm dịch: Miranda vẫn bị rủi ro từ vụ tai nạn bi thương này, loại mà đã mang đi người đồng bọn nhất của cô.


Câu 4: John, what is that noise? Is there something on the street?

A. what

B. Is

C. something

D. the


Giải chi tiết:

something: một vài thứ nào đấy => không cần sử dụng trong câu nghi hoặc (trừ đầy đủ câu mang ý nghĩa chất mời, gợi ý)

anything: bất kỳ thứ gì => sử dụng trong câu đậy định và nghi vấn

Sửa: something => anything

Tạm dịch: John ơi, giờ động chính là gì vậy? có thứ gì ở đi ngoài đường phố à?


Câu 5: The hotel has it’s own swimming pool but it doesn’t have warm water system in the winter.

A. it’s

B. own

C. but

D. in


Giải đưa ra tiết:

it’s = it is

its: của chính nó (chỉ cài cho danh tự số ít)

Sửa: it’s => its

Tạm dịch: khách hàng sạn tất cả hồ tập bơi riêng của nó nhưng mà hồ bơi không có khối hệ thống nước lạnh vào mùa đông.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. The

B. that

C. effects on

D. have


*

*

Đáp án D

Kiến thức: sự liên hiệp giữa công ty ngữ và cồn từ

Giải thích:

Ở đây, công ty ngữ của hễ từ “have” là “the assumption” => hễ từ chia ở dạng số ít.

=> have => has

Tạm dịch: Giả định rằng thuốc lá lá có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của họ đã được hội chứng minh.


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs corrections. The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A. Effects B. Have been proved C. Smoking D....

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ show the underlined part that needs corrections.

The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. effects

B. have been proved

C. smoking

D. on


Kiến thức: Sự liên minh giữa công ty ngữ và cồn từ

Giải thích:

assumption (n): mang định

Chủ ngữ thiết yếu của câu là “assumption”. Đây là danh từ không đếm được nên động trường đoản cú theo sau buộc phải chia sinh hoạt ngôi số ít.

Sửa: have been proved => has been proved

Tạm dịch: Giả định rằng thuốc lá có ảnh hưởng xấu đến sức mạnh của chúng ta đã được triệu chứng minh.

Chọn B


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions
The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A. The B. That C. Effects on D....

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions

The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. The

B.

Xem thêm: 1Cc Filler Giá Bao Nhiêu ? Bảng Giá Mới Nhất 2023 Tiêm 1Cc Filler Bao Nhiêu Tiền

that

C. effects on

D. have


Đáp án D

Kiến thức sự liên hiệp giữa nhà ngữ và hễ từ

Ở đây, công ty ngữ của động từ “have” là “the assumption” => rượu cồn từ phân chia ở dạng số ít.

=> Đáp án D (have => has>

Tạm dịch: đưa định rằng thuốc lá là có tác động xấu mang lại sức khoẻ của chúng ta đã được chứng minh.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved A. That B. Effects on C. Have been D....

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved

A. that

B. effects on

C. have been

D. proved


Đáp án : D

Chủ ngữ đến mệnh đề này là smoking = vấn đề hút thuốc ~ chủ ngữ số ít; đụng từ đề xuất chia nghỉ ngơi số ít; Sửa D thành has been proved


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. (A) The assumption (B) that smoking has bad (C) effects on our health (D) have been proved. A.The B.that C.effects on...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) The assumption (B) that smoking has bad (C) effects on our health (D) have been proved.

A.The

B.that

C.effects on

D.have


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 45: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A. The B.that C.effects on...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 45: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

A. The

B.that

C.effects on

D.have


Đáp án D

Kiến thức sự liên hiệp giữa chủ ngữ và hễ từ

Ở đây, chủ ngữ của đụng từ “have” là “the assumption” => rượu cồn từ chia ở dạng số ít.

=> Đáp án D (have => has>

Tạm dịch: đưa định rằng thuốc lá là có tác động xấu cho sức khoẻ của họ đã được triệu chứng minh.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 12 lớn 14. The assumption that smoking has bad effects on our health have proved. A. That B. Effects C. On D. Have...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 12 lớn 14.

The assumption that smoking has bad effects on our health have proved.

A. that

B. effects

C. on

D. have proved


Kiến thức: Câu tiêu cực

Giải thích:

assumption (n): mang định, giải thuyết

Ngữ cảnh: mang thuyết rằng …. đã được bệnh minh. => phải dùng kết cấu bị động.

Cấu trúc thì bây giờ hoàn thành: S + have/has + V.p.p + O

=> Bị động: S(O) + have/has + been + V.p.p + by O(S)

have proved => has been proved

Tạm dịch: Giả thuyết rằng hút thuốc có ảnh hưởng xấu đến sức mạnh của chúng ta đã được chứng minh.

Chọn D


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions
That smoking has a bad effect on our health has been proved A. That smoking, which has bad effect on our health, has been proved B. It has been proved that smoking is harmful for our health C. Smoking badly affects our health is true D. That bad effect of smoking on our health has been...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

That smoking has a bad effect on our health has been proved

A. That smoking, which has bad effect on our health, has been proved

B. It has been proved that smoking is harmful for our health

C. Smoking badly affects our health is true

D. That bad effect of smoking on our health has been proved


Đáp án là B.

Sự việc hút thuốc lá có hại cho sức mạnh đã được bệnh minh.

A. Câu A không đúng ngữ pháp “That smoking” => sửa thành “smoking “

Ở đề bài bác “That + S + V” vào vai trò chủ ngữ của đụng từ “has been proved”

Nhưng vào mệnh đề dục tình không dùng “that smoking” nữa chỉ việc dùng “ smoking” nhằm đóng vai trò nhà ngữ.

B. Bạn ta đã chứng minh rằng thuốc lá lá vô ích cho sức khỏe.

Cấu trúc bị động: It + be + that + S + V

C.Câu C sai ngữ pháp bởi vì câu đã tất cả có hễ từ đó là “is” phải cả mệnh đề phía trước đóng vai trò chủ ngữ phải tất cả “ that + S+ V”

D. Câu D sai tương tự câu A.


Đúng(0)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.People make wine lớn enjoy themselves. It is wine that has bad effects on their mental và physical health. A. Despite making wine to enjoy themselves, it is wine that has bad effects on their mental & physical health B. Despite having bad effects on their mental and physical health, people make wine to enjoy themselves C. Although people make wine to...
Đọc tiếp

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

People make wine khổng lồ enjoy themselves. It is wine that has bad effects on their mental and physical health.

A. Despite making wine khổng lồ enjoy themselves, it is wine that has bad effects on their mental & physical health

B. Despite having bad effects on their mental và physical health, people make wine lớn enjoy themselves

C. Although people make wine to lớn enjoy themselves but it is wine that has bad effects on their mental and physical health

D. Although people make wine lớn enjoy themselves, it is wine that has bad effects on their mental and physical health


#Mẫu giáo
1
Dương trả Anh

Đáp án D

Giải thích: Giữa hai câu có mối quan hệ nhượng bộ.

Dịch nghĩa: Con tín đồ làm rượu vang nhằm tự thưởng thức. Chính rượu là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lòng tin và thể hóa học của họ.

Phương án D. Although people make wine khổng lồ enjoy themselves, it is wine that has bad effects on their mental & physical health thực hiện từ nối “Although” nhằm nối hai vế có mối quan hệ nhượng bộ.

Dịch nghĩa: Mặc dù con tín đồ làm rượu vang nhằm tự thưởng thức, chính rượu là có ảnh hưởng xấu mang đến sức khỏe niềm tin và thể chất của họ.

Đây là phương án bao gồm nghĩa của câu gần kề với nghĩa câu nơi bắt đầu nhất.

A. Despite making wine lớn enjoy themselves, it is wine that has bad effects on their mental and physical health = tuy nhiên làm rượu vang để tự thưởng thức, chính rượu là thứ có ảnh hưởng tác động xấu mang đến sức khỏe niềm tin và thể hóa học của họ.

Khi vế đầu rút gọn công ty ngữ thì hai vế phải bao gồm chung chủ ngữ. Tuy vậy trong câu trên công ty ngữ vế đầu là bé người, còn chủ ngữ vế sau là rượu.

B. Despite having bad effects on their mental & physical health, people make wine to enjoy themselves = tuy nhiên có ảnh hưởng xấu mang lại sức khỏe lòng tin và thể chất của họ, tín đồ ta có tác dụng rượu vang để tự thưởng thức.

Khi vế đầu rút gọn công ty ngữ thì nhị vế phải bao gồm chung công ty ngữ. Tuy vậy trong câu trên công ty ngữ vế đầu là rượu, còn chủ ngữ vế sau là nhỏ người.

C. Although people make wine lớn enjoy themselves but it is wine that has bad effects on their mental and physical health = mặc dù con bạn làm rượu vang để tự trải nghiệm nhưng chủ yếu rượu là sản phẩm có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe tinh thần và thể hóa học của họ.