Trắc nghiệm sử 10 bài 29 : cách mạng hà lan và cách mạng tư sản anh (p2)

-
Đăng nhập Facebook
*
Google
**

Chương 1: buôn bản hội nguyên thủy bài bác 1: Sự xuất hiện thêm loài người và bè lũ người nguyên thủy bài bác 2: buôn bản hội nguyên thủy chủ đề 1: lịch sử và sử học bài 1: hiện thực lịch sử và thừa nhận thức lịch sử vẻ vang bài xích 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống đời thường chủ đề 2: mục đích của sử học tập bài 3: Sử học tập với các nghành nghề dịch vụ khoa học khác bài xích 4: Sử học tập với một số trong những lĩnh vực, ngành nghề tân tiến chủ đề 3: một trong những nền văn minh trái đất thời kì cổ - trung đại bài 5: quan niệm văn minh nhân loại thời kì cổ - trung đại bài xích 6: một số nền lịch sự phương Đông bài xích 7: một số trong những nền thanh lịch phương Tây chủ thể 4: các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử hào hùng thế giới bài 8: cách mạng công nghiệp thời kì cận kim bài 9: giải pháp mạng công nghiệp thời kì văn minh chủ đề 5: lịch sự Đông nam Á bài xích 10: các đại lý hình thành tao nhã Đông phái nam Á giai đoạn cổ - trung đại bài xích 11: Hành trình cải cách và phát triển và thành quả của lịch sự Đông nam Á thời kì cổ - trung đại chủ đề 6: một số nền tiến bộ trên quốc gia Việt phái nam (trước năm 1858) bài 12: thanh nhã Văn Lang - Âu Lạc bài 13: thanh lịch Chăm-pa, tiến bộ Phù nam bài bác 14: đại lý hình thành với quá trình phát triển của tiến bộ Đại Việt bài xích 15: một số trong những thành tựu của tiến bộ Đại Việt chủ đề 7: xã hội các dân tộc việt nam bài xích 16: các dân tộc trên tổ quốc Việt phái mạnh bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dân tộc Việt phái nam chủ thể 1: lịch sử hào hùng và sử học tập bài bác 1: hiện thực lịch sử dân tộc và nhận thức lịch sử vẻ vang bài 2: Tri thức lịch sử hào hùng và cuộc sống chủ thể 2: phương châm của Sử học bài bác 3: Sử học với các nghành nghề khoa học tập bài xích 4: Sử học tập với một trong những lĩnh vực, ngành nghề hiện đại chủ thể 3: một trong những nền văn minh thế giới thời kì cổ đại - trung đại bài bác 5: có mang văn minh. Một số trong những nền hiện đại phương Đông thời kì cổ - trung đại bài xích 6: một số nền lộng lẫy phương Tây giai đoạn cổ - trung đại chủ đề 4: các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới bài xích 7: những cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại bài bác 8: những cuộc giải pháp mạng công nghiệp thời kì tiến bộ chủ đề 5: thanh nhã Đông nam giới Á bài bác 9: cửa hàng hình thành cao nhã Đông nam giới Á giai đoạn cổ - trung đại bài xích 10: Hành trình trở nên tân tiến và chiến thắng của đương đại Đông nam giới Á giai đoạn cổ - trung đại chủ đề 6: một số trong những nền đương đại trên quốc gia Việt nam giới (Trước năm 1858) bài 11: một trong những nền thanh nhã cổ đại trên giang sơn Việt phái mạnh bài bác 12: lộng lẫy Đại Việt chủ đề 7: xã hội các dân tộc vn bài bác 13: Đời sống vật chất và lòng tin của xã hội các dân tộc nước ta bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trong lịch sử dân tộc Việt nam giới Chương 1: lịch sử hào hùng và sử học, vai trò của sử học bài bác 1: hiện thực lịch sử và dấn thức lịch sử dân tộc bài 2: Tri thức lịch sử dân tộc và cuộc sống bài xích 3: Sử học với các nghành nghề khoa học khác bài bác 4: Sử học tập với một số trong những lĩnh vực, ngành nghề văn minh Chương 2: một số nền văn minh quả đât thời kì cổ - trung đại bài bác 5: Khái quát lịch sử dân tộc văn minh thế giới cổ - trung đại bài xích 6: lịch sự Ai Cập cổ truyền bài bác 7: Văn minh trung quốc cổ - trung đại bài bác 8: tiến bộ Ấn Độ cổ - trung đại bài 9: lịch sự Hy Lạp - La Mã cổ xưa bài bác 10: sang trọng Tây Âu thời Phục hưng Chương 3: những cuộc bí quyết mạng công nghiệp trong lịch sử vẻ vang thế giới bài xích 11: những cuộc biện pháp mạng công nghiệp thời kì cận kim bài bác 12: các cuộc biện pháp mạng công nghiệp thời kì hiện đại Chương 5: hiện đại Đông nam Á Cổ - Trung đại bài 13: đại lý hình thành hiện đại Đông nam giới Á thời cổ - trung đại bài xích 14: Hành trình cải cách và phát triển và thành tựu thanh nhã Đông phái mạnh Á thời cổ - trung đại Chương 5: một số trong những nền cao nhã trên quốc gia Việt nam giới (trước 1858) bài xích 15: tân tiến Văn Lang - Âu Lạc bài bác 16: hiện đại Chăm-pa bài bác 17: văn minh Phù phái mạnh bài 18: thanh tao Đại Việt Chương 6: xã hội các dân tộc vn bài 19: những dân tộc trên nước nhà Việt nam bài bác 20: Khối đại cấu kết dân tộc nước ta Đề thi lịch sử vẻ vang 10 - KNTT Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 có đáp án Chương 2: xóm hội cổ kính bài 3: Các non sông cổ đại phương đông bài xích 4: Các nước nhà cổ đại phương tây - Hi Lạp cùng Rô - Ma Chương 3: china thời phong con kiến bài 5: trung quốc thời phong kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong con kiến bài 6: Các nước nhà Ấn Độ với văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ bài bác 7: Sự phạt triển lịch sử hào hùng và nền văn hóa nhiều chủng loại của Ấn Độ Chương 5: Đông nam giới Á thời phong loài kiến bài 8: Sự sinh ra và cải tiến và phát triển các vương quốc chính sinh sống Đông nam giới Á bài xích 9: quốc gia Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài bác 10: Thời kì hiện ra và phát triển của cơ chế phong con kiến Tây Âu (từ rứa kỉ V đến rứa kỉ XIV) bài 11: Tây Âu giai đoạn trung đại bài 12: Ôn tập: lịch sử thế giới bạn nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 1: việt nam từ thời nguyên thủy đến rứa kỉ X bài 13: việt nam thời kì nguyên thủy bài 14: Các tổ quốc cổ đại trên non sông Việt phái nam bài 15: Thời Bắc nằm trong và những cuộc tranh đấu giành chủ quyền dân tộc (từ cố kỉ II TCN cho đầu thay kỉ X) bài bác 16: Thời Bắc trực thuộc và những cuộc chiến đấu giành chủ quyền dân tộc (từ cố kỉ II TCN mang đến đầu nạm kỉ X) Chương 2: nước ta từ núm kỉ X đến nỗ lực kỉ XV bài bác 17: quá trình hình thành với phát triển của phòng nước phong con kiến (từ núm kỉ X đến cụ kỉ XV) bài xích 18: Công cuộc xây dừng và phạt triển kinh tế trong những thế kỉ X-XV bài 19: các cuộc kháng chiến chống nước ngoài xâm ở những thế kỉ X-XV bài xích 20: phát hành và cải cách và phát triển văn hóa dân tộc trong số thế kỉ X-XV Chương 3: vn từ núm kỉ XVI đến nỗ lực kỉ XVIII bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài bác 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII bài xích 23: trào lưu Tây Sơn cùng sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối ráng kỉ XVIII bài bác 24: tình hình văn hóa ở những thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: nước ta ở nửa đầu cầm cố kỉ XIX bài xích 25: tình trạng chính trị, kinh tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu thay kỉ XIX) bài 26: thực trạng xã hội sống nửa đầu rứa kỉ XIX và phong trào đấu tranh của quần chúng. # Chương 5: Sơ kết lịch sử dân tộc Việt phái nam từ nguồn gốc đến giữa nắm kỉ XIX bài 27: quá trình dựng nước cùng giữ nước bài bác 28: truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc vn thời phong con kiến Chương 1: những cuộc giải pháp mạng tứ sản (Từ giữa cầm cố kỉ XVI mang đến cuối nỗ lực kỉ XVIII) bài bác 29: biện pháp mạng Hà Lan và giải pháp mạng tứ sản Anh bài 30: cuộc chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ bài 31: phương pháp mạng bốn sản Pháp cuối ráng kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa núm kỉ XVI cho cuối núm kỉ XVIII) bài bác 32: giải pháp mạng công nghiệp làm việc châu Âu bài 33: hoàn thành cách mạng tứ sản sinh hoạt châu Âu cùng Mĩ giữa thế kỉ XIX bài xích 34: các nước tư bản chuyển sang quá trình đế quốc công ty nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu chũm kỉ XIX mang đến đầu cố kỉ XX) bài 36: Sự có mặt và trở nên tân tiến của phong trào công nhân bài bác 37: Mác cùng Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của chủ nghĩa xóm hội công nghệ bài 38: Quốc tế trước tiên và công xã Pa-ri 1871 bài xích 39: thế giới thứ nhì bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu nỗ lực kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử vẻ vang 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử 10 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi lịch sử 10 học tập kì 2 tất cả đáp án Đề thi lịch sử dân tộc 10 - Cánh diều Đề thi lịch sử dân tộc 10 học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 học kì 2 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử dân tộc 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo Đề thi lịch sử dân tộc 10 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 2 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 29 bao gồm đáp án Chân trời sáng sủa tạo, liên kết tri thức, Cánh diều

Câu 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 bài 29

công ty vua Anh đã phụ thuộc vào lực lượng nào để cản lại Quốc hội?

A.Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh

B.Nông dân và công nhân

C.Quý tộc mới

D.Giáo hội Anh

Hiển thị đáp án

Câu 12. Sự khiếu nại nào lưu lại cách mạng tư sản Anh bùng nổ?

A.Nông dân tiến công nơi sinh hoạt của vua Sáclơ I

B.Quốc hội tuyên chiến với đơn vị vua

C.Quốc hội tuyên chiến với công ty vua và Giáo hội Anh

D.Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

Hiển thị đáp án

Câu 13. binh cách ở Anh ra mắt trong khoảng thời gian nào?

A.Từ năm 1640 đến năm 1648

B.Từ năm 1642 đến năm 1648

C.Từ năm 1642 mang lại năm 1653

D.Từ năm 1640 cho năm 1688

Hiển thị đáp án

Câu 14. Vua Sáclơ I bị xử quyết là do

A.Ý muốn của giai cấp tư sản

B.Nguyện vọng của phần đông quần bọn chúng nhân dân

C.Quyết định của các người cầm đầu Quốc hội

D.Theo dụng cụ của Hiến pháp nước anh vì đơn vị vua tội trạng phản quốc

Hiển thị đáp án

Câu 15. Năm 1649, giải pháp mạng tứ sản Anh đạt đến đỉnh điểm vì

A.Đã hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ của mình là lật đổ thống trị tư sản

B.Vua Sáclơ I bị xử tử, chính sách cộng hòa được thiết lập

C.Ngay sau thời điểm cuộc tao loạn kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập

D.Cách mạng đã tùy chỉnh thiết lập được cơ chế quân công ty lập hiến – một chế độ cân xứng với tình hình nước Anh thời điểm đó

Hiển thị đáp án

Câu 16. Đọc đoạn tứ liệu sau:

“Ông là trong số những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu vượt trội cho tầng lớp quý tộc bắt đầu loại vừa nghỉ ngơi nước Anh; một nhà tổ chức và lãnh đạo giỏi, trở thành tín đồ lãnh đạo quân team Quốc hội. Trong cuộc tao loạn với quân nhóm nhà vua, quân đội Quốc hội giành chiến hạ lợi, Anh đổi mới nước cộng hòa bởi vì ông đứng đầu”

A.Ôlivơ Crômoen

B.Ôlivơ Risa

C.Sáclơ Máchiến tranhin

D.Vinhem Ôrangiơ

Hiển thị đáp án

Câu 17.

Xem thêm: Cơ Thể Lớn Lên Nhờ Quá Trình Nào, Cơ Thể Lớn Lên Nhờ Quá Trình

sau khoản thời gian Anh trở nên nước công hòa, quyền hành trong nước trực thuộc về

A.Công nhân cùng binh lính

B.Quý tộc

C.Quý tộc new và bốn sản

D.Tây Sơn

Hiển thị đáp án

Câu 18. Ý nào không phản chiếu đúng thực trạng chiến tranh tạm bợ ở Anh từ sau khoản thời gian trở thành nước cùng hòa?

A.Thiết lập cơ chế Bảo hộ công

B.Thiết lập cơ chế độc tài quân sự

C.Thiết lập chính sách quân công ty lập hiến

D.Thiết lập chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa

Hiển thị đáp án

Câu 19. Hãy chuẩn bị xếp các sự kiện sau về cách mạng tứ sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Tùy chỉnh chế độ quân công ty lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh biến đổi nước cộng hòa; 4. Thiết lập chế độ độc tài quân sự.

A.3, 2, 1, 4

B.2, 3, 4, 1

C.1, 2, 3, 4

D.2, 3, 1, 4

Hiển thị đáp án

Câu 20. Vì sao chính sách quân công ty lập hiến sống Anh được thiết lập

A.Đó là 1 trong thế chế phù hợp nhất đến sự phát triển của nước Anh

B.Xét về bạn dạng chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với chính sách phong kiến

C.Là việc thỏa ước của quý tộc new và tứ sản Anh với lực lượng phong loài kiến cũ để duy trì quyền lực

D.Quần bọn chúng bất mãn với cơ chế cộng hòa bởi vì đã không mang lại quyền lợi cho họ

Hiển thị đáp án

Câu 21. Ý không phản ảnh đúng ý nghĩa của phương pháp mạng bốn sản Anh cầm cố kỉ XVII là

A.Lật đổ chế độ phong kiến

B.Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển mạnh khỏe hơn

C.Có chân thành và ý nghĩa trọng đại vào thời kì quá độ từ chế độ phong loài kiến sang cơ chế tư bản

D.Được ví như “cái thanh hao khổng lồ” quét sạch đa số rác rưởi của cơ chế phong kiến

Hiển thị đáp án

Câu 22. Quan liền kề sơ thứ sau và khẳng định ý nhận xét đúng độc nhất về thừa trình cách tân và phát triển của giải pháp mạng tư sản Anh vậy kỉ XVII

*

A.Là cuộc phương pháp mạng tứ sản cách tân và phát triển đạt mang lại đỉnh cao

B.Là cuộc cách mạng bốn sản không triệt để

C.Cách mạng trải qua đều bước cải cách và phát triển thăng trầm

D.Cách mạng trải qua những bước thăng trầm, nhưng xu hướng chung vẫn tạo thành bước cải cách và phát triển vượt bậc