Mark The Letter A, B, C, Or D To Indicate The Underlined Part That Needs Correction In Each Of The Following Questions

-

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Câu 1: With clear evidence, his company couldn"t deny having dump a large quantity of toxins into the sea.

Bạn đang xem: Mark the letter a, b, c, or d to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A. clear evidence

B. deny

C. having dump

D. into the sea


Giải chi tiết:

Dùng danh đụng từ dứt “having PII’” sau cồn từ “deny”

Sửa: dump => dumped

Tạm dịch: cùng với những vật chứng rõ ràng, doanh nghiệp của ông ko thể từ chối việc đã đổ một lượng lớn chất độc ra biển.


Câu 2: Humans now have khổng lồ suffer the effects of global warming due to having treat the environment irresponsibly.

A. have to

B. effects of global warming

C. having treat

D. the environment


Giải chi tiết:

Dùng danh cồn từ xong “having PII’” sau giời từ bỏ “due to”

Sửa: treat => treated

Tạm dịch: Con bạn hiện cần gánh chịu hậu quả của sự việc nóng lên toàn cầu do đối xử với môi trường thiên nhiên một cách vô trách nhiệm.


Câu 3: Having denied the responsibility for the environmental it caused, the factory was forced to lớn close down.

A. Having denied

B. responsibility for

C. environmental

D. was forced to


Giải chi tiết:

Đằng sau mạo từ bỏ “the” buộc phải một danh từ

Sửa” environmental => environment

Tạm dịch: vị chối bỏ nhiệm vụ về môi trường thiên nhiên do mình khiến ra, xí nghiệp buộc bắt buộc đóng cửa.


Câu 4: These companies were accused on having released a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

A. These companies

B. accused on

C. having released

D. into the atmosphere.


Giải đưa ra tiết:

Accuse sb of doing/having done sth: buộc tội ai bởi điều gì

Sửa: on => of

Tạm dịch: các công ty này bị kết tội đã thải một lượng bự khí cacbonic vào bầu khí quyển.


Câu 5: Having deciding on the topic of the presentation, he started finding relevant information for it

A. Having deciding

B. topic of the presentation

C. he started

D. for it


Giải đưa ra tiết:

Dùng dạng rút gọn ở phân từ chấm dứt “having PII” khi mong nhấn mạnh đó là hành động xảy ra trước so với hễ từ làm việc mệnh đề chính/ hoặc chỉ nguyên nhân

Sủa: Having deciding => Having decided


Câu 6: Having signed an agreement khổng lồ reduce carbon dioxide emissions, we were determined to help reduced global warming.

A. Having signed

B. to lớn reduce

C. determined

D. reduced


Giải chi tiết:

Help + V/to-V: giúp làm cho gì

Sửa: help reduced => help reduce/to reduce

Tạm dịch: sau thời điểm ký một thỏa thuận để sút lượng khí thải carbon dioxide, chúng tôi quyết trọng điểm giúp giảm sự nóng lên toàn cầu.


Câu 7: Having spent all their saving money, they started vày some odd jobs to lớn make ends meet.

A. Having spent

B. saving money

C. started do

D. make ends meet


Giải bỏ ra tiết:

Start + to-V/Ving: bước đầu làm gì

Sửa: started bởi vì => started khổng lồ do/doing

Tạm dịch: sau khoản thời gian tiêu không còn số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí được, họ ban đầu làm một số các bước lặt vặt nhằm kiếm sống.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Withclear evidence(A), his company couldn"tdeny having(B)dump(C) a large quantity of toxinsinto the sea(D).

Xem thêm: Mẫu ý kiến của phụ huynh vào sổ liên lạc khiến học sinh chỉ muốn chui xuống đất

A.clear evidence

B.deny having

C.dump

D.into the sea


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Withclear evidence, his company couldn"tdenyhaving dumpa large quantity of toxinsinto the sea. A.clear evidence B.deny C.having dump D.into the...

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Withclear evidence, his company couldn"tdenyhaving dumpa large quantity of toxinsinto the sea.

A.clear evidence

B.deny

C.having dump

D.into the sea


Đáp án C

Sửa lại: having dumped (having + Vp
II)

Dịch: Với dẫn chứng rõ ràng, công ty của ông ko thể lắc đầu việc đang đổ một lượng mập chất độc xuống biển.


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.These companieswereaccused onhaving releaseda large amount of carbon dioxideinto the atmosphere. A.These companies B.accused on C.having released D.into the...

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.These companieswereaccused onhaving releaseda large amount of carbon dioxideinto the atmosphere.

A.These companies

B.accused on

C.having released

D.into the atmosphere


Đáp án B

Sửa lại: accused of (bị kết tội đã có tác dụng gì)

Dịch: những công ty này bị kết tội đã thải ra một lượng to carbon dioxide vào khí quyển


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Humans nowhave to(A) suffer theeffects of global warming(B)due to(C) havingtreat the environment(D) irresponsibly. A.have to lớn B.effects of global warming C.due lớn D.treat the...

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Humans nowhave to(A) suffer theeffects of global warming(B)due to(C) havingtreat the environment(D) irresponsibly.

A.have to

B.effects of global warming

C.due to

D.treat the environment


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Having denied(A) theresponsibility for(B) theenvironmental(C) it caused, the factorywas forced to(D) close down. A.Having denied B.responsibility for C.environmental D.was forced...

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Having denied(A) theresponsibility for(B) theenvironmental(C) it caused, the factorywas forced to(D) close down.

A.Having denied

B.responsibility for

C.environmental

D.was forced to


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Humans nowhave tosuffer theeffects of global warmingdue tohavingtreat the environment irresponsibly. A. Have lớn B. Effects of global warming C. Due to D. Treat the...

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Humans nowhave tosuffer theeffects of global warmingdue tohavingtreat the environment irresponsibly.

A. have to

B. Effects of global warming

C. due to

D. treat the environment


Đáp án D

Sửa lại: treated the environment (having + Vp
II)

Dịch: nhỏ người bây chừ phải chịu tác động của sự lạnh lên thế giới do đang đối xử với môi trường thiên nhiên một biện pháp vô trách nhiệm.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Having deniedtheresponsibilityfor theenvironmentalit caused, the factorywas forced lớn close down. A.Having denied B.responsibility C.environmental D.was forced...

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Having deniedtheresponsibilityfor theenvironmentalit caused, the factorywas forced to close down.

A.Having denied

B.responsibility

C.environmental

D.was forced to


Đáp án C

Sửa lại: environment (vị trí đề nghị danh từ)

Dịch: từ chối trách nhiệm so với môi trường nhưng nó tạo ra, nhà máy buộc đề nghị đóng cửa.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Onthe floor of the Pacific Oceanishundredsof flat-topped mountainsmore thana mile beneath sea level.

A. Is

B. More than

C. On

D. Hundreds of


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Having been warnabout the relationshipbetween climate changeandthe spread of infectious diseases, everyone shouldget vaccinated. A. Having been warn B. Between climate change C. The spread of infectious diseases D. Get...

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Having been warnabout the relationshipbetween climate changeandthe spread of infectious diseases, everyone shouldget vaccinated.

A. Having been warn

B. Between climate change

C. the spread of infectious diseases

D. get vaccinated


Đáp án A

Sửa lại: Having been warned (having + Vp
II)

Dịch: Đã được cảnh báo về quan hệ giữa chuyển đổi khí hậu cùng sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, mọi bạn nên được tiêm phòng.


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Hisdriving(A) ambitionwas(B)entering(C) one of thetop(D) universities in the city.

A.driving

B.was

C.entering

D.top


tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái